Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern municipal amb relació a la situació de les persones que van ser desocupades al carrer Calderón de la Barca

Comunicat del Govern municipal amb relació a la situació de les persones que van ser desocupades al carrer Calderón de la Barca.
En relació amb la situació de les persones que van ser desocupades d’un bloc d’habitatges del carrer Calderón de la Barca el passat mes de desembre, el Govern municipal manifesta que:

- Aquest cas apareix arran de la desocupació d’un habitatge del carrer Calderón de la Barca. Les famílies que van haver de desocupar-lo per ordre judicial coneixien que havien de marxar des de feia dos anys.

- Es tractava de pisos ocupats de manera il·legal en un edifici declarat en ruïna i amb els subministraments punxats.

- Davant de la denúncia del propietari, el jutjat va establir el dia i l’hora de la desocupació i va sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament per dur-la a terme.

- De manera excepcional, l’Ajuntament de Badalona va facilitar una solució habitacional provisional a les tres famílies que presentaven una situació de major necessitat, perquè poguessin buscar una alternativa. L’Ajuntament ha mantingut en tot moment informades aquestes persones, que eren coneixedores que la mesura excepcional finalitzava el dia 8 de gener.