Twitter Facebook Instagram Youtube

Completada la inspecció tècnica dels 21 edificis de la mateixa illa d’habitatges del número 9 del carrer del Canigó de Badalona que es va esfondrar el passat 6 de febrer

Completada la inspecció tècnica dels 21 edificis de la mateixa illa d’habitatges del número 9 del carrer del Canigó de Badalona que es va esfondrar el passat 6 de febrer.

L’empresa especialitzada contractada per l’Ajuntament de Badalona ha portat a terme aquests treballs en només 22 dies, fet que ha permès garantir la seguretat dels veïns i evitar una nova desgràcia

Durant l’execució de les inspeccions s’han hagut de desallotjar preventivament 5 edificis en detectar-se riscos imminents

Arran les tasques de reconeixement de totes les finques, s’han hagut de fer apuntalaments en un 75% dels 420 habitatges de l’illa conformada pels carrers del Canigó, Llefià i Ausiàs Marc del barri del Raval

L’Ajuntament de Badalona ja ha completat la inspecció tècnica dels 21 edificis situats als carrers del Canigó, de Llefià i d’Ausiàs Marc del barri del Raval que corresponen a la mateixa promoció del número 9 del carrer del Canigó que es va ensorrar parcialment, ocasionant tres víctimes mortals, el passat dia 6 de febrer. Arran d’aquest succés i per garantir la seguretat dels veïns de la manera més ràpida possible, l’Ajuntament va encarregar amb tramitació d’emergència a una empresa especialitzada la revisió dels 420 habitatges del conjunt d’aquesta promoció. A banda del número 9, durant l’execució d’aquestes inspeccions, s’han hagut de desallotjar davant el risc imminent de col·lapse 5 edificis (que suposen 100 habitatges i 5 locals comercials) i s’han hagut de fer apuntalaments de reforç en un 75% dels 420 habitatges.

Aquestes dades han estat facilitades aquesta tarda en roda de premsa pel tercer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gracia; la quarta tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Atenció a les Persones, Rosa del Amo; i la regidora de Serveis Socials, Maria Carmen Expósito. Durant la seva intervenció, els regidors han fet una valoració de les inspeccions tècniques encarregades per l’Ajuntament de Badalona que tenien, com a primer objectiu, analitzar les estructures dels edificis, determinar el seu grau de seguretat i evitar que es pogués produir un nou esfondrament. També s’ha detallat les actuacions que l’Ajuntament ha dut a terme en l’àmbit de protecció a les persones.

El tercer tinent d’alcaldia, Daniel Gracia, ha posat en relleu la rapidesa amb la qual l’empresa Seguí Arquitectura ha portat a terme les inspeccions. “La celeritat amb que s’ha actuat és un fet molt important perquè, d’una banda, ens ha permès garantir la seguretat dels veïns i evitar una nova desgràcia, i d’altra, ha servit per alleugerir l’angoixa dels veïns i revisar en un temps rècord de 22 dies la totalitat dels edificis”, ha assenyalat Gracia.

El tinent d’alcaldia de Territori també ha destacat que s’ha hagut d’apuntalar un 75% dels habitatges, un fet que indica que en la pràctica totalitat dels edificis d’aquesta illa s’hauran de fer actuacions de reforç definitiu per garantir la seguretat estructural dels pisos. En aquest sentit, Daniel Gracia ha apuntat que ara s’entra en una nova fase de diagnosi on es contemplarà la realització de proves de força del material, anàlisi en laboratori i altres treballs tècnics que serviran de base per a determinar les mesures concretes que caldrà prendre en cada finca per assegurar l’habitabilitat i la seguretat futura dels 21 immobles. En aquest sentit, cal destacar que, ara com ara, el número 9 del carrer del Canigó s’exclou d’aquesta diagnosi, ja que està pendent de la investigació judicial.

Pel que fa als treballs que ja s’estan portant a terme, els representants del Govern municipal han destacat que en aquells edificis que van ser desallotjats s’està fent la substitució dels puntals de seguretat que inicialment van col·locar els Bombers (puntals verticals que traspassen el pes als pisos inferiors) per bigues de fusta (que traslladen la càrrega de manera horitzontal a les parets mestres de l’estructura). Gràcies a aquest reforç de l’apuntalament, la setmana vinent es podrà valorar que els veïns dels números 5 i 7 del carrer del Canigó puguin tornar a casa seva. Posteriorment, es desenvoluparan els mateixos treballs a l’edifici del número 11 del mateix carrer del Canigó i després als números 116 i el 118 del carrer d’Ausiàs Marc, amb el mateix objectiu: que els veïns puguin retornar als seus habitatges tan aviat com sigui possible.

En referència a l’àmbit de protecció a les persones, la tinenta d’alcaldia Rosa del Amo ha explicat que des que es va produir l’esfondrament el passat 6 de febrer, els serveis socials han atès a 16 nuclis familiars per donar una resposta a la seva necessitat habitacionals. D’aquests nuclis, avui dia, només sis continuen en pensions finançades amb recursos de l’Ajuntament.  Per als nuclis familiars del número 9 del carrer del Canigó, l’Ajuntament està oferint, per ordre de necessitat econòmica i social, reallotjar-se en un dels cinc pisos que la Generalitat ha posat a disposició municipal per afrontar aquesta emergència. De moment, només una família ha acceptat instal·lar-se en un d’aquests pisos, tres ho han rebutjat i una altra està en fase d’anàlisi per prendre una decisió.

A més d’aquestes actuacions, des que es va produir l’esfondrament, els serveis socials de l’Ajuntament han fet 113 atencions personals i 124 telefòniques a veïns afectats. Pel que fa a l’assessorament legal, el gabinet que ha posat a disposició dels afectats el consistori ha celebrat 103 sessions per ajudar, entre altres coses, als veïns amb els tràmits pertinents amb les assegurances i entitats bancàries. Fruit de la tasca d’aquest gabinet s’ha acordat amb diversos bancs aturar el pagament de les quotes hipotecàries dels habitatges afectats. 

Els representants municipals han destacat que per fer front a la situació derivada de l’esfondrament, l’Ajuntament de Badalona ha gastat ja més de 400.000 euros del pressupost municipal. Aquests diners s’han destinat a fer les actuacions necessàries en matèria d’inspecció, diagnosi, projectes de reforma, apuntalament i recursos de serveis socials.