Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona surt de la fase d’emergència per sequera

Badalona surt de la fase d’emergència per sequera.

El Govern de la Generalitat ha decidit que els 202 municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat passin a la fase d’excepcionalitat, la qual cosa implica ampliar el marge de consum de 200 a 230 litres per habitant i dia

El municipi de Badalona, un dels 202 que s’abasteixen d’aigua del sistema Ter-Llobregat, ha canviat de fase de la sequera, passant de l’emergència 1 que tenia una restricció de dotació de consum de 200 litres per habitant i dia a una fase d’excepcionalitat on la dotació ha passat als 230 litres.

El canvi s’ha produït com a conseqüència de les pluges de les últimes setmanes, els embassaments d'aquest sistema ja superen el 25% de capacitat.

En fase d’excepcionalitat, tot i que es rebaixen les restriccions, es mantenen les següents mesures d’estalvi :

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
  • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).
  • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%).
  • Queda prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes, que es farà gota o a gota o en regadora). S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
  • La neteja de vehicles només es pot realitzar en establiments autoritzats.
  • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, entre altres mesures.

La regulació de les piscines

En situació d’excepcionalitat no es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Només es permet reomplir parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

També es permet omplir i reomplir les piscines d'ús privat de tipus que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

D'acord al canvi de fase a excepcionalitat tampoc caldrà la declaració de refugi climàtic. Les piscines, que en emergència no es podien ni omplir ni reomplir, en excepcionalitat es podran reomplir, de manera que no caldrà que estiguin declarades com a refugi climàtic per poder fer-ho.

La regidora de Medi ambient, Sònia Egea comenta que “és una bona notícia que aquestes darrers pluges hagin servit per recuperar els nivells dels embassaments, tot i així hem de ser conscients que no podem baixar la guàrdia amb la sequera i hem de seguir tenir cura de no malbaratar l’aigua”. A més ha afegit “tornem a agraïr la col·laboració ciutadana i el seu esforç perquè el consum promig ha estat per sota de les dotacions establertes”.

Més informació:

Pla de sequera, Agència Catalana de l’Aigua

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/index.html