Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona signa un conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona per a la millora dels sistemes d’informació amb els clients

L’Ajuntament de Badalona signa un conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona per a la millora dels sistemes d’informació amb els clients.

La vigència de l’acord serà de dos anys prorrogable de manera automàtica per períodes successius

El Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona, Armand Soler; la directora de clients d’Aigües de Barcelona, Núria Latorre, i el Customer Counsel d’Aigües de Barcelona, Sergi Sanchís han signat aquest matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania de la ciutat respecte a les reclamacions relacionades amb el servei d’aigua.

La voluntat del conveni és garantir una atenció més àgil i personalitzada de totes aquelles reclamacions relatives al servei de l’aigua que arribin al Síndic Defensor de la Ciutadania de Badalona. Per la seva banda, Aigües de Barcelona es compromet a oferir una major cobertura als usuaris i les usuàries davant un possible conflicte amb la companyia. La vigència d’aquest conveni és de dos anys i restarà prorrogat de manera automàtica per períodes successius de dues anualitats.

La Defensa de la Ciutadania de Badalona és una institució que, amb independència i objectivitat, té per missió vindicar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i les ciutadanes de Badalona davant de l’administració municipal, dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics.

Badalona, 13 de novembre de 2018