Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona coorganitza el II Congrés Català de Pobresa Energètica que tindrà lloc a les Cotxeres de Sants de Barcelona el 8 i 9 de novembre

L’Ajuntament de Badalona coorganitza el II Congrés Català de Pobresa Energètica que tindrà lloc a les Cotxeres de Sants de Barcelona el 8 i 9 de novembre.

Com a novetat, aquest any s’instal·larà un Punt d’Assessorament Energètic en el congrés per informar i assessorar en matèria de drets energètics

Dijous, 8 de novembre, i divendres, dia 9, es celebrarà a les Cotxeres de Sants (carrer de Sants, 79) de Barcelona el II Congrés Català de Pobresa Energètica, que enguany se centra en les causes que agreugen la vulnerabilitat energètica i la situació actual dels drets energètics en l’àmbit local i europeu.

El Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta impulsada per diverses administracions, ens del món local i supramunicipal i entitats socials, ambientals i de la societat civil per crear un front comú que defensi i garanteixi els drets energètics de la ciutadania, sobretot la d'aquella que està en situació de vulnerabilitat energètica i/o exclusió social.

L’acte està organitzat pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector Social, l’associació Ecoserveis i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

La voluntat del Congrés és disposar d’un espai de trobada, reflexió, debat i diàleg entre els múltiples actors que incideixen en l'atenció a la pobresa energètica a Catalunya; impulsar el coneixement i el debat expert sobre els aspectes més rellevants per avançar en la recerca de solucions efectives, a curt i mitjà termini; promoure un nou marc de governança que permeti, gràcies a la col·laboració entre els diversos agents, una millor prevenció i gestió de la vulnerabilitat energètica i social, i sensibilitzar la ciutadania, els representants polítics i els mitjans de comunicació de la magnitud i la gravetat de la pobresa energètica i de la necessitat de combatre-la activament.

Com a novetat, durant els dos dies del congrés d’aquest any, hi haurà una carpa que inclourà un Punt d'Assessorament Energètic, obert a la ciutadania, i informació específica en drets energètics. Les persones interessades poden anar a les Cotxeres de Sants amb les seves factures i ser informades i assessorades per personal tècnic especialitzat.

Actuacions a Badalona

A Badalona les accions de lluita contra la pobresa energètica s'han focalitzat, per una banda, en l'assessorament a la ciutadania sobre les accions a dur a terme per reduir les despeses en els subministraments. El programa Badalona Eficient, en marxa des de gener de 2016 ha assessorat més de 650 ciutadans, ajudant a optimitzar les contractacions, baixar les potències contractades o bé tramitant el bo social. També s'han realitzat xerrades en 19 associacions de veïns, i s’han visitat 358 comerços. D’altra banda, també cal destacar el projecte Àngels, on conjuntament amb Badalona Serveis Assistencials (BSA) i la Fundació Roca i Pi es realitzen intervencions per millorar els habitatges en situació de vulnerabilitat. Així mateix, Badalona també ha participat en el programa d'auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica de la diputació a unes 70 llars.

La pobresa energètica en xifres

La darrera Enquesta de Condicions de Vida 2017 (IDESCAT) revela que un 6,3% dels catalans i catalanes (més de 400.000 persones) no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i que un 0,9% de les llars catalanes (67.000) han estat privades per causes econòmiques, i almenys en una ocasió, d’una font d’energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària. Això demostra que -malgrat les múltiples iniciatives, com la vigència de la Llei 24/2015 que ha de garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua, llum i gas - les causes estructurals de la pobresa energètica no s’aborden de forma efectiva i que les mesures aplicades són insuficients.

Les principals causes estructurals de la pobresa energètica són el preu de l’energia, la qualitat de l’habitatge i la situació socioeconòmica de la persona.

Sobre el preu de l’energia, actualment es paguen preus superiors a la mitjana europea mentre que el poder adquisitiu espanyol està per sota dels altres estats membres, això fa que el cost en subministraments bàsics tingui una càrrega més gran en la cistella bàsica de les llars catalanes. En l’àmbit domèstic, a l’Estat espanyol una família pagava de mitjana 1.566 € l’any 2008 en concepte de despeses energètiques i ara, el 2018, pel mateix consum estaria pagant 2.238 €, més d’un 40% més.

En la qualitat de l’habitatge, més del 50% del parc d’habitatges a Espanya està construït sense criteris d’eficiència energètica i gairebé el 17% presenten humitats, goteres o altres problemes derivats d’un mal aïllament. Un 5,6% de les llars espanyoles està en mal estat, estat deficient o ruïnós.

I pel que fa a la situació socioeconòmica i els ingressos de les famílies, cal tenir en compte que, actualment, 174.300 llars catalanes no tenen cap persona perceptora d’ingressos.

Per a més informació: www.congrespobresaenergetica.cat

L’aforament a l’acte és per a 500 persones, i gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament. Les persones interessades ja poden fer-ho a través del mateix web del congrés.

Badalona, 5 de novembre de 2018