Twitter Facebook Instagram Youtube

Aquest dilluns 24 de setembre s’obre el termini per sol·licitar les subvencions a l’IBI

Aquest dilluns 24 de setembre s’obre el termini per sol·licitar les subvencions a l’IBI.

La campanya d’enguany amplia els criteris i permet optar a una ajuda a totes les persones pensionistes sense que hi hagi cap requisit d’edat

També s’atorgaran subvencions a famílies monoparentals i a les persones propietàries que cedeixin pisos a l’Oficina Local d’Habitatge per a lloguer social

A partir del pròxim dilluns 24 de setembre i fins al divendres 19 d’octubre quedarà obert el termini per presentar les sol·licituds per optar a les ajudes en l’Impost de béns immobles (IBI) que atorga l’Ajuntament de Badalona. La campanya d’aquets any presenta algunes novetats i permet demanar una subvenció a totes les persones pensionistes de Badalona amb escassa capacitat econòmica, eliminant el requisit de ser major de 65 anys que existia fins ara. Per arribar a major nombre de persones possible també s’ha augmentat 1.000 euros el nivell d’ingressos anuals mínims per a optar a aquesta subvenció.

A part de la línia d’ajudes destinada a les persones pensionistes, també s’atorgaran subvencions a famílies monoparentals i a les persones propietàries que cedeixin pisos a l’Oficina Local d’Habitatge per a lloguer social. L’objectiu és esmorteir la càrrega tributària associada a l’habitatge habitual, amb una subvenció que pot arribar, en qualsevol dels casos, fins als 400 euros.

Les persones que es vulguin beneficiar de les ajudes a l’IBI hauran de presentar la seva sol·licitud entre el 24 de setembre i el 19 d’octubre a les oficines de Gestió i control d’Ingressos (carrer de Mar, 2-4); al Registre general de l’edifici El Viver (plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12); o a les oficines de Districte.

Subvencions per a persones pensionistes

El grup que més es beneficiarà de l’ampliació dels criteris establerts per la campanya d’enguany són els pensionistes. Les noves bases per obtenir la subvenció donen l’opció de demanar l’ajut a l’IBI a totes les persones pensionistes, no només a les majors de 65 anys, i augmenta 1.000 euros el nivell d’ingressos mínim per poder presentar la sol·licitud. D’aquesta manera, els criteris que s’han estipulat són els següents:

  • Que el valor cadastral de la finca sigui inferior a 62.400 €

  • No tenir més finques en propietat

  • Està empadronat/da a l’habitatge pel que paga IBI

  • Que els ingressos de totes les persones empadronades no siguin superiors a la següent taula:

 

 Nivell ingressos

Titular

10.000,06

Titular + 1 persona

14.000,24

Titular + 2 persones

18.000,42

Titular + 3 persones

22.000,60

Titular + 4 persones o més

26.000,78

Més línies de subvenció a l’IBI

La segona línia de subvencions que beneficiarà a més persones és la destinada a les famílies monoparentals. Per demanar-la, s’han de complir els següents requisits

  • Tenir el títol de família monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya

  • Que el valor cadastral de la finca sigui inferior a 62.400 €

  • No tenir més finques en propietat

  • Que tots els membres de la família monoparental estiguin empadronats a l’habitatge pel qual paga l’lBI

  • Que els ingressos de totes les persones empadronades no sigui superior a la tabla següent

 Empadronades a l’habitatge

 Ingressos anuals

Titular + 1 fill/a

20.000 €

Titular + 2 fills/es

23.000 €

Titular + 3 fills/es

26.000 €

Titular + 4 fills/es

29.000 €

La campanya d’ajuda a l’Impost de béns immobles engegada per l’Ajuntament de Badalona també inclou subvencions per aquelles persones propietàries de pisos buits que els cedeixen a l’oficina local d’habitatge per ser destinats a lloguer social

Badalona, 20 de setembre de 2018