Twitter Facebook Instagram Youtube

Comencen les obres de millora del polígon industrial Badalona Sud

Comencen les obres de millora del polígon industrial Badalona Sud.

Abans que acabi l’any s’haurà renovat l’enllumenat públic, l’asfaltat, les infraestructures bàsiques de serveis i s’instal·larà fibra òptica, amb una inversió de 2,1 milió d’euros

Les dues empreses adjudicatàries han començat aquest mes els treballs previs a les obres de millora del polígon industrial Badalona Sud que s’enllestiran abans de finals d’any. Amb una inversió de 2,1 milions d’euros, es portarà a terme una revisió i millora de l’enllumenat públic; es milloraran i actualitzaran les canalitzacions i les infraestructures de serveis bàsics, i en la fase final es rehabilitarà bona part de l’asfaltat i es millorarà la senyalització viària.

L’objectiu és actualitzar i posar als dies les infraestructures bàsiques per atendre les necessitats actuals del polígon industrial. Així, es treballarà en la implantació de canalització per a la fibra òptica municipal i de “smart city” o ciutat intel·ligent; es millorarà l’eficiència i la prestació energètica de l’enllumenat públic amb la utilització de tecnologia LED; i s’efectuaran intervencions de reaglomerat de diferents carrers que, juntament amb una millora en la senyalització viària, facilitarà el trànsit de vehicles.

L’obertura de rasses per a les millores en les canalitzacions, la renovació i actualització de l’enllumenat elèctric i les obres per a la millora de l’asfalt i els senyals de trànsit s’allargaran fins a finals d’any, de manera que s’intentarà no pertorbar excessivament el normal funcionament del polígon. Les afectacions més importants d’asfaltat incidiran en trams de les avingudes del Maresme i d’Alfons XII, els carrers de la Indústria, de Guifré, de Julio Galve Brusson i als passatges de Dopla i de Moixó.

La inversió de 2,1 milions d’euros es cobreix amb l’aportació de l’Ajuntament de Badalona (30%) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (70%) en el marc de la segona convocatòria de subvencions del Programa de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitats econòmica de l’AMB.

Badalona, 21 de setembre de 2018