Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona cataloga tots els establiments d’alimentació per vetllar per la salut de la ciutadania

L’Ajuntament de Badalona cataloga tots els establiments d’alimentació per vetllar per la salut de la ciutadania.

Tècnics especialistes visiten els establiments i els assessoren per evitar riscos sanitaris

Badalona té actualment censats 1.694 establiments alimentaris. Des de l’any passat l’Ajuntament està elaborant un mapa de risc de seguretat alimentària que, segons la seva tipologia, els classifiquen en establiments d’alt, mig i baix risc. Fins ara s’han visitat i valorat 1.104 establiments amb el resultat del 33% amb risc baix, 60% risc mitjà i 7% risc alt.

Per fer aquesta classificació es tenen en compte conceptes com el tipus de producte i el públic destinatari, entre d’altres. El cens inclou carnisseries, forns de pa, negocis de fruites i verdures, menjars preparats, peixateries, o espais polivalents com són els supermercats.

L’any 2017 es va concloure l’elaboració del primer cens d’establiments minoristes d’alimentació classificant-los segons la seva activitat. Així es van censar 978 bars, restaurants i menjars per emportar; 347 fleques, pastisseries i xurreries; 342 de queviures i supermercats; 144 carnisseries; 90 fruiteries, verduleries, llegums i productes cuits; 82 que treballen amb edulcorants com ara torrons, gelats o llaminadures, i 60 peixateries. A més, també es van censar els 6 mercats i les seves 148 parades, de les quals 133 són alimentàries amb 64 carnisseries, 24 peixateries, 5 de farines i derivats, 21 de vegetals i derivats, 15 de menjars i preparats i 4 polivalents.

En una segona fase, personal tècnic qualificat han visitat aquests establiments per qualificar-los en funció del risc i poder assessorar sobre les condicions sanitàries aplicables segons la normativa i proposar, si s’escau, propostes de millora.

Fruit de l’elaboració del cens, primer, i del mapa de condicions sanitàries de risc actual, s’actua per evitar les actuacions de més risc com ara:

    - Pràctiques higièniques com descongelacions no correctes; no desinfeccions dels vegetals en cru o contaminacions encreuades.

    - Vigilància dels equips de fred (neveres i congeladors) i aliments conservats amb temperatures inadequades.

    - Emmagatzematge d’envasos i estris sense protecció o amb higiene inadequada.

    - Estructures inadequades (ventilació, lavabos, vestuaris, aigua calenta...)

    - Manca implementació de plans i autocontrols en relació a la seguretat alimentària.

Els tècnics elaboren, després de la visita als establiments censats, un informe al titular de l’establiment on es detallen els resultats i on es recomanen propostes de millora. En finalitzar aquesta fase de sensibilitzar i informar als establiments, l’Ajuntament podrà exercir la potestat inspectora i sancionadora als qui no compleixin la normativa. Les carnisseries i les fruiteries són els establiments que concentren, segons les visites realitzades, els riscos més elevats.

El 5è tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Justa i Inclusiva, Francesc Ribot, ha destacat que “disposem d’un mapa detallat per sector i per barris de tots els establiments alimentaris i dels seus potencials riscos sanitaris, amb el qual treballem conjuntament amb els propietaris per vetllar per la salut i la tranquil·litat de tota la ciutadania”.

Badalona, 13 de juny de 2018