Twitter Facebook Instagram Youtube

El nou contracte de paviments i clavegueram permetrà reduir les urgències del servei i millorar la seguretat de vianants i conductors

El nou contracte de paviments i clavegueram permetrà reduir les urgències del servei i millorar la seguretat de vianants i conductors.

El govern municipal regularitza un contracte amb ACSA Sorigué que estava en continuïtat de servei des de 2010

La realització d’un inventari, d’una diagnosi i la redacció d’un pla de manteniment, aspectes més destacats del nou contracte

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater i el regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, han mantingut aquest matí una reunió amb els responsables de l’empresa ACSA Sorigué, adjudicatària del nou contracte de manteniment de paviments i clavegueram de la ciutat, on els hi han traslladat les línies d’actuació prioritàries en matèria de paviments a la ciutat. Els representants municipals han prioritzat, sobretot, les actuacions per assegurar el bon estat i manteniment de les voreres de vianants i millorar així l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.

El nou contracte té com a aspecte més destacat la introducció d’una nova metodologia de treball, basada en la realització d‘un inventari dels paviments de la ciutat (calçades, voreres i paviments singulars), la realització d’una diagnosi de l’estat actual d’aquests paviments i finalment l’elaboració d’un pla de manteniment que permeti actuar de forma programada, i no només atendre les urgències que es produeixin.

L’import de licitació ha estat de 2.200.000 € anuals, amb una durada de 4 anys i possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. L’adjudicació del nou contracte es presentarà per a la seva aprovació al proper ple municipal i entrarà en servei el pròxim mes de juliol.

El nou contracte de paviments posa fi a la continuïtat de servei que s’arrossegava des del gener de 2010, data en què va acabar la segona pròrroga de l’anterior contracte, signat l’any 2004. Mentre l’anterior contracte estava en continuïtat de servei, l’actual govern ha doblat el pressupost destinat a la cura dels carrers i vials, passant d’un milió d’euros l’any 2015 a dos milions l’any 2017, on a més a més es va augmentar en 500.000 € aquesta xifra per l’aplicació del Pla de millora de l’asfalt realitzat durant l’any passat als carrers de la ciutat.

L’alcaldessa Dolors Sabater s’ha mostrat satisfeta per la regulació del contracte de paviments i clavegueram i la nova metodologia de treball i ha destacat que “durant aquest mandat hem posat al dia grans contractes com els de senyalització viària, i el de neteja de clavegueram que ens vam trobar en situació irregular”.

El regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, ha explicat que “el nou contracte ens permetrà treballar basant-nos en criteris tècnics, d’una forma molt més planificada i evitarà la temptació del clientelisme, doncs massa vegades en el passat els governs han asfaltat un carrer o altre en funció de càlculs electorals”. Duran ha afegit que “la redacció d’un inventari i una diagnosi ens permetran actuar de forma preventiva, reduint així els imprevistos i les urgències, millorant la seguretat tant de vianants com de persones conductores, especialment de vehicles de dues rodes”.

Badalona, 12 de juny de 2018