Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona extreu conclusions de la jornada de debat ‘L’Olla Cultural’

Badalona extreu conclusions de la jornada de debat ‘L’Olla Cultural’.

Ajuntament i ciutadania reflexionen sobre les propostes sorgides de la trobada i aposten per la creació d’una agenda digital de ciutat

El passat mes de gener, Badalona va celebrar una jornada de debat sobre cultura dirigida a totes les entitats, institucions, indústries o persones que hi volguessin participar per tal d’obrir espais de participació amplis i constructius que suposés un avenç en el camí cap a l’elaboració d’un Pla Estratègic de Cultura per a la ciutat. D’aquesta jornada, anomenada L’Olla Cultural, van sorgir diverses propostes que es van recollir i votar a través de la plataforma Decidim Badalona.

Un cop finalitzada aquesta fase d’anàlisi i votació i d’acord amb els resultats sorgits, des de l’Ajuntament de Badalona s’ha previst tirar endavant una de les demandes expressades majoritàriament durant la jornada i que també es considera una prioritat pel Servei de Cultura, la creació d’una agenda cultural digital de ciutat.

Aquesta agenda estarà vinculada al web municipal i recollirà totes les activitats organitzades per Cultura, així com les activitats organitzades per altres departaments municipals i entitats que estiguin dins de l'àmbit cultural. Aquests altres departaments i entitats tindran accés directe per introduir les seves activitats, d'acord amb un protocol que s'establirà i que farà de primer filtre. La validació final es farà des del departament de Cultura. El sistema d'introducció de dades es preveu àgil i senzill per facilitar al màxim aquesta tasca de gestió de continguts.

L’Olla Cultural, un debat amb recorregut

La trobada del passat 27 de gener va ser una jornada oberta de debat amb un format molt flexible i adaptable basada en la participació dels diversos agents de la ciutat que formen part del món de la cultura. Es van crear sis taules de treball per parlar sobre diversos àmbits de la cultura a Badalona (arts escèniques, arts plàstiques i visuals, cultura popular i tradicional, lletres, patrimoni i memòria històrica), de les quals van sorgir moltes propostes.

A més de la creació d’una agenda digital de ciutat, entre les propostes sorgides, les que han rebut més suports són la creació d’un consell de cultura i les arts, d’un catàleg de recursos digital. Del debat també es desprèn la necessitat de crear espais de trobada periòdics del sector cultural això com de la cogestió i establiment de mecanismes de participació estables i efectius. En aquest sentit, es demana la creació d'un òrgan encarregat de vetllar per les decisions presses en aquests espais.

El procés participatiu per abordar el futur de la cultura a Badalona continua en marxa, i s’ha fixat la continuïtat del debat i la reflexió en una propera sessió de l’Olla Cultural que tindrà lloc aquesta tardor.

Per veure més informació sobre el desenvolupament del debat, podeu trobar més informació en els següents enllaços:

Badalona, 11 de juny de 2018