Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimecres 20 de juny una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’Alcaldia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimecres 20 de juny una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’Alcaldia.

La sessió començarà a les 12 hores

El dimecres 20 de juny, a les 12 hores, se celebrarà una sessió extraordinària de l’Ajuntament de Badalona atesa la presentació d’una proposta de moció de censura i la diligència de la Secretaria General d’aquest Ajuntament que acredita el compliment dels requisits legals de la mateixa.

La sessió extraordinària tindrà el següent ordre del dia:

    1. Aprovar, si s’escau, la proposta de moció de censura a l’Alcaldia.

Badalona, 6 de juny de 2018