Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona estrena un Atles de Sostenibilitat Urbana

Badalona estrena un Atles de Sostenibilitat Urbana.

Es tracta d’una eina que permet millorar i planificar les actuacions mediambientals i urbanístiques

El treball ha estat realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per encàrrec de l’Ajuntament de Badalona

Segons l’Atles presentat, el 50% de tota l’energia consumida a Badalona es podria generar a les teulades de la ciutat a partir d’energia fotovoltaica

Aquest matí s’ha presentat a Badalona l’Atles de Sostenibilitat Urbana de la ciutat, un treball realitzat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per encàrrec de l’Ajuntament, que aporta informació i eines per millorar i planificar les actuacions mediambientals i urbanístiques que es desenvolupin a Badalona. Durant la presentació de l’Atles han estat presents el regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, el secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó i el director de l’ICGC, Jaume Massó.

L’Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona està format per un conjunt de mapes temàtics on es mostren diferents indicador de forma interactiva en format SIG que serveixen com a eina de suport per a l'estudi, difusió i presa de decisions en relació amb diversos aspectes medi ambientals de la ciutat. El contingut del treball se centra en:

  - Cobertura vegetal. Indicador del grau de cobertura real de vegetació a la ciutat i de la seva vigorositat (índex NVDI)

  - Comportament tèrmic de la ciutat. Permet avaluar possibles afectacions com la coneguda com a efecte illa de calor sobre el municipi. També comparar i valorar la relació de la temperatura amb la topografia, l'alçada, orientacions, cobertura del sòl així com aspectes urbanístics.

  - Eficiència energètica dels polígons industrials. Avaluació de les pèrdues de calor i fred a través de les cobertes dels edificis industrials de Badalona. El treball també avalua de manera més genèrica la totalitat de les edificacions de la ciutat.

  - Impacte tèrmic de l'autopista. Avaluació de la potencial afectació d’una infraestructura com l'autopista i el seu paper en el balanç tèrmic del seu entorn.

  - Contaminació lumínica. Valoració de les emissions de llum que s’emeten a la nit cap al cel i que en molts casos correspon a un malbaratament energètic.

  - Natura de la Llum. Caracterització de les principals tipologies de làmpades lumíniques a partir del seu espectre (natura de la llum), com per exemple les làmpades amb contingut de mercuri, que ja no estan autoritzades.

  - Potencial Fotovoltaic i Tèrmic de les cobertes de Badalona. Classificació de totes les cobertes de la ciutat en funció de la quantitat de radiació solar que reben al llarg de l'any i la seva capacitat per instal·lar energia solar. Aquest mapa està acompanyat d'una calculadora solar, encara en procés de finalització.

Totes les dades incloses en l’Atles suposen una eina per millorar i planificar les actuacions que es puguin dur a terme en un futur a Badalona en diferents àmbits, apostant sempre pel respecte al medi ambient i la sostenibilitat. En aquest sentit, l’Atles influirà, per exemple, en les actuacions d’adaptació al canvi climàtic, en la transició energètica de la ciutat amb l’impuls i expansió de les energies renovables, en els projectes d'urbanització o reurbanització amb noves cobertes, en el disseny de plans d’enllumenat o en els plans de prevenció de salut.

Amb aquest treball, Badalona es dota d’un nou instrument per abordar la gestió del territori en la seva globalitat. Un nou enfocament on la recollida d’informació, el seu processat així com la seva publicació aporten noves oportunitats per a la planificació i presa de decisions. La informació publicada a l’atles és fidel al moment en què es va realitzar la recollida de dades i per tant sotmesa a canvis constants a causa de la mateixa dinàmica de la ciutat. No obstant això, aquesta informació, inèdita fins al moment a Badalona, suposa també una foto fixa de la situació actual de la ciutat que permetrà en el futur avaluar l'evolució de Badalona pel que fa als vectors estudiats.

Una de les primeres dades rellevants que es poden calcular a partir de la informació continguda a l’Atles és que el 50,5% de l’energia consumida a Badalona es podria generar a les teulades de la ciutat a partir d’energia fotovoltaica. Aquesta dada és especialment rellevant a l’hora de planificar futures polítiques adreçades a afavorir la transició energètica.

L’Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona així com els diferents informes associats estarà disponible a través del web www.badalona.cat, dins de l’apartat de Medi Ambient.

Àlex Mañas, regidor de Badalona Pròspera i Sostenible, ha destacat durant la presentació de l'Atles que "es tracta d'una eina fonamental per a Badalona a l'hora de combatre i adaptar-se al canvi climàtic perquè ens aporta dades científiques i analítiques que condicionaran les futures polítiques públiques". En aquest sentit, el secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, ha explicat que “amb aquest estudi Badalona es converteix en una ciutat pionera, ja que és el primer gran municipi de Catalunya que mesura de manera científica uns paràmetres que permetran que esdevingui una ciutat més sostenible en un futur pròxim”.

Badalona, 8 de maig de 2018