Twitter Facebook Instagram Youtube

El dilluns 7 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dilluns 7 de maig, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió extraordinària el pròxim dilluns 7 de maig, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.Qüestió de confiança vinculada a l’aprovació de la proposta del pressupost general de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l’exercici 2018, així com de la plantilla de personal.

Badalona, 2 de maig de 2018