Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona 28/02/2018

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de febrer

Creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte d’Ordenança general de circulació de vehicles

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de febrer de 2018 la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte d’Ordenança general de circulació de vehicles.

Aquesta comissió, formada per representants de tots els grups municipals, serà l’encarregada d’actualitzar l’ordenança de circulació de l’Ajuntament de Badalona. L’ordenança vigent es va aprovar l’any 2006 i fou modificada el 2008, el 2010 i el 2014.

La modificació que ara es planteja donarà resposta als nous models de mobilitat, regulant temes com la zona verda (estacionament prioritari per veïnat), el car sharing (lloguer de vehicles compartits), el park&ride (aparcaments per estacionar el vehicle i agafar el transport públic), o la regulació de les zones de càrrega i descàrrega, entre altres.

El text base de la comissió serà una proposta de modificació que s’ha treballat a nivell tècnic amb personal del Departament de Mobilitat i també de la Guàrdia Urbana.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del Sector I de Les Guixeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de febrer de 2018 la Modificació del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del Sector I de Les Guixeres amb l’objectiu de recuperar l’ús industrial d’origen del sector de Les Guixeres, com a ús alternatiu a l’hoteler, actualment vigent, per tal de permetre ampliar els serveis de l’empresa Definició Integral Transport Urbà SL, concessionària municipal del servei d’autobusos de Badalona.

El nou ús alternatiu industrial en aquesta parcel·la és el de permetre la instal·lació de les oficines i l’aparcament dels autobusos en superfície.

En aquesta parcel·la, de 15.245 m², i delimitada pels carrers dels Almogàvers i el carrer del Torrent de Vallmajor i amb front a l’autovia C-31, es situaran les activitats del grup Definició Integral Transport Urbà, SL, propietària de la parcel·la.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PSC, PDiU, Ciutadans-Ciudadanos-C’s i la regidora no adscrita. El Grup Municipal del PP ha votat en contra.

Verificació del text refós de la Modificació del PERI de Manresà a l’entorn del carrer de Murillo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de febrer de 2018 la verificació aprovar la verificació del text refós de la Modificació del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Manresà a l’entorn del carrer de Murillo. La proposició consisteix en reordenar el sòl corresponen a l’àmbit proposat dins de la Unitat d’Actuació 1 del PERI Manresà.

La formulació de la Modificació del PERI de Manresà es planteja amb l’objectiu de mantenir la nau industrial existent de l’empresa de Muebles Rojas qualificada d’equipament i assignant el tipus cultural com a principal a l’equipament existent. També es permetran usos complementaris a aquest per tal de facilitar el bon funcionament d’aquest. Es consideren usos complementaris dels principals aquells que siguin compatibles i permetin el bon funcionament del nou equipament sense entrar en conflicte. Els usos complementaris no superaran el 50% del tipus principal assignat, que és el cultural.

L’àmbit d’aquest planejament correspon a un conjunt de quatre parcel·les, incloent els vials d’entorn i és de forma irregular. Està delimitat pel carrer d’Occitània, carrer de Velázquez, el límit d’un nou carrer, dues parcel·les i el carrer de Murillo, amb una superfície total de l’àmbit de 5.777 m².

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PP, PSC, PDiU, i la regidora no adscrita. El Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C’s s’ha abstingut.

Aprovació dels plecs de clàusules, la despesa i la contractació del servei de manteniment ordinari de l’espai públic i reforma dels paviments i clavegueram

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de febrer de 2018 els plecs de clàusules, la despesa i la contractació del servei de manteniment ordinari de l’espai públic i reforma dels paviments i clavegueram. El nou contracte se centra, principalment, en l’inventari i diagnosi dels paviments (asfalt dels carrers i voreres de vianants), deixant de banda l’inventari de paviments (que es treballa amb el Pla Director de Clavegueram i el nou contracte de clavegueram).

El darrer contracte de manteniment va entrar en vigor el 5/10/2004 i va finalitzar el 31/12/2007. Es va prorrogar fins el 31/12/2009 i des de llavors aquest contracte està en continuïtat de servei. Ara s’està regularitzant aquesta situació. L'import adjudicat del contracte durant el període 2004 - 2007 va ser de 936.488,36 €. anuals, IVA inclòs.

El nou contracte de manteniment tindrà una durada de 4 anys + 2 possibles pròrrogues d’1 any.

L’import màxim de licitació del contracte és de 2.200.000 € anuals. Aquesta quantitat ha estat calculada segons l’evolució de la despesa dels darrers 10 anys i tenint en compte l’estat actual dels paviments de la ciutat, força degradats a causa d’anys d’inacció pel què fa al seu manteniment.


El nou contracte de manteniment té tres objectius principals:

1.- Realitzar un inventari dels paviments de la ciutat que permeti conèixer, amb dades objectives, els diferents tipus de paviments que hi ha, la quantitat i la ubicació de cadascun d’ells. Aquesta informació és essencial per poder realitzar una diagnosi de l’estat actual dels paviments i poder avaluar les despeses de manteniment. Tota la informació es gestionarà mitjançant un aplicatiu informàtic (compatible amb el SIG municipal) que permetrà disposar de totes les dades tècniques, gestionar-la i actualitzar-les al llarg del temps.

2.- Efectuar una diagnosi de l’estat actual dels paviments en base a l’inventari, que permeti conèixer en quin estat es troben els paviments a la ciutat. La diagnosi consistirà en la realització d’un treball de camp exhaustiu, mitjançant la inspecció visual i el treball amb les TIC per a la detecció de desperfectes en els paviments i la seva classificació en un barem de prioritat d’actuació. Aquesta informació es podrà classificar territorialment per barris i/o districtes i permetrà programar les actuacions de manteniment i inversions necessàries amb una informació totalment objectiva coneixent l’abast econòmic de les actuacions.

3.- Finalment, executar un Pla de Manteniment dels paviments que permeti programar les actuacions de manteniment amb antelació.

Amb el nou contracte de manteniment es continuaran donant resposta a les urgències i incidències que contínuament apareixen com a conseqüència de l'estat de conservació dels paviments, però, alhora, permetrà destinar una part del pressupost anual a actuacions programades en funció del resultat de la diagnosi amb una distribució territorial per barris i/o districtes.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC i la regidora no adscrita. Els grups municipals del PP i de PDiU s’han abstingut i el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C’s ha votat en contra.

Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de febrer de 2018 una moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

La moció proposa el següent acord:

1. Rebutjar l’increment del 11’88% de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l’efectivitat de l’esmentat acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de consum, fins a la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l’Agència Catalana de l’Aigua o mitjançant la creació d’una empresa pública.

3. Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per tal garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.

4. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a les entitats municipalistes de Catalunya FMC i ACM.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PSC, PDiU, i la regidora no adscrita. El Grup Municipal del PP ha votat en contra i el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C’s s’ha abstingut.

Moció en reconeixement a la poeta Maria Mercè Marçal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció en reconeixement a la poeta Maria Mercè Marçal.

La moció proposa els següents acords:

1. Traslladar a la comissió nomenclàtor el nom de Maria Mercè Marçal perquè estudiï la possibilitat de donar nom a un espai públic de la ciutat de Badalona.

2. Organitzar un acte commemoratiu de reconeixement i de difusió de la seva obra.

3. Notificar els presents acords a la Fundació Maria Mercè Marçal, a la seva filla Heura Marçal, a la seva companya Fina Birulés i a la Institució de les Lletres Catalanes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PSC, PDiU, i la regidora no adscrita. Els grups municipals del PP i Ciutadans-Ciudadanos-C’s han votat en contra.

Moció que proposa instar la sol·licitud d'ajudes del Fons Social Europeu per a la inserció de les persones més vulnerables

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció que proposa instar la sol·licitud d'ajudes del Fons Social Europeu per a la inserció de les persones.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al gobierno municipal a solicitar su participación en el Programa Operativo de Ocupación, Formación y Educación (POEFE) del Fondo Social Europeo.

2. Instar al gobierno municipal a ampliar el espacio de colaboración y búsqueda de recursos para la mejora del bienestar de los ciudadanos de Badalona en todos los ámbitos administrativos y políticos posibles, es decir, la Generalitat, el Estado, la Unión Europea y otros espacios globales.

3. Trasladar estos acuerdos al responsable del IMPO, a los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya y a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció en suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

La moció proposa els següents acords:

1. Donar suport com a Ajuntament de Badalona a la proposta de Vaga Feminista prevista pel 8 de març en les diferents modalitats convocades pel moviment sindical. Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de març.

2. Cridar a totes les treballadores i treballadors municipals a sumar-se a les concentracions previstes per al mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.

3. Organitzar a la tardor de l’any en curs una jornada d’abast comarcal sobre economia feminista, des de la perspectiva de la institució pública i l’empresa privada, amb especial atenció a la participació de membres dels ajuntaments i del teixit comercial i empresarial de la comarca.

4. Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI.

5. Promoure que els plans d’igualtat siguin obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa salarial i els assetjaments sexuals.

6. Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa salarial real entre dones i homes al nostre país.

7. Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).

8. Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al benestar: dependència, salut, educació i criança.

9. Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.

10. Mantenir la perspectiva de gènere dins l’eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

11. Traslladar aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i als sindicats de Badalona, a la FAVB i a la Federació de Dones de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PSC, PDiU, i la regidora no adscrita. El Grup Municipal del PP ha votat en contra i el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C’s s’ha abstingut.

Moció per recolzar la construcció del nou Institut Ca l'Arnús

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció per recolzar la construcció del nou Institut Ca l'Arnús.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al govern de la Generalitat que és disseny, elabori i liciti les obres del projecte de rehabilitació de l’escola vella Lola Anglada durant l’any 2018, tal com s’ha manifestat en diferents ocasions per part d’autoritats competents.

2. Que les obres de rehabilitació i ampliació s’iniciïn durant l’any 2019.

3. Que el nou centre pugui iniciar la seva activitat a l’inici del curs 2020-2021, coincidint amb l’arribada de la primera promoció d’alumnes a primer de batxillerat.

4. Que l’Ajuntament cedeix, amb immediatesa, l’espai acordat per ubicar els mòduls i així garantir que estiguin acabades les obres, estructures i eines educatives i pedagògiques per que al setembre de 2018 l’inici del curs s’esdevingui amb absoluta normalitat.

5. Que en cap cas aquest mòduls provisionals romandran més temps de l’estrictament necessari i es retiraran una vegada acabades les obres del nou institut i alliberar la zona ocupada del parc.

6. Transmetre la present moció a tots els sectors representats al CEM, a la Comunitat Educativa de les escoles adscrites al nou institut, a la coordinadora d’Associacions de Veïns del Districte 1, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.

La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció per assumir el compromís per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 febrer de 2018 una moció per assumir el compromís per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

La moció proposa els següents acords:

1. Integrar de forma activa i transversal el principi d’igualtat de tractament i oportunitats per a dones i homes, en el desenvolupament de totes les seves accions i decisions, especialment en els següents àmbits: accés i promoció a la feina, eradicació de la violència de gènere, educació, pensions, salut, esport, representació política i social, investigació, desenvolupament i innovació, societat de la informació, cultura, política exterior, cooperació al desenvolupament i al medi rural.

2. Traslladar aquest compromís al Govern d’España i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, Ciutadans-Ciudadanos-C’s i la regidora no adscrita. Els grups municipal del PSC, PDiU i ERC-Avancem-MÉS s’han abstingut i Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA han votat en contra.

Moció per rebutjar la pujada del preu de l’aigua i a favor d’extremar la vigilància en la redacció de les clàusules en les licitacions públiques

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció per rebutjar la pujada del preu de l’aigua i a favor d’extremar la vigilància en la redacció de les clàusules en les licitacions públiques.

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar el rechazo a la subida del precio del agua aprobada por la Agencia Catalana del Agua.

2. Extremar la vigilancia en la redacción adecuada del contenido de las cláusulas de las licitaciones, adjudicaciones, formalizaciones, contratos y concesiones públicas para assegurar que se cumplen los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia y que velan por el interés general.

3. Trasladar estos acuerdos a los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, PDiU, Ciutadans-Ciudadanos-C’s, i la regidora no adscrita. Els grups municipals d’ERC-Avancem-MÉS i ICV-EUiA s’han abstingut i el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra.

Moció per la llibertat d’expressió i de suport a Valtonyc

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció per la llibertat d’expressió i de suport a Valtonyc.

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el de Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtonyc.

2. Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó, cal recordar-ho, per meres expressions o idees.

3. Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma del Codi Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat d’expressió, especialment en les expressions artístiques.

4. Mostrar el recolzament a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió en Plataformes com “No Callarem”.

5. Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc, al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat espanyol.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS, ICV-EUiA, PSC, PDiU i la regidora no adscrita. Els grups municipals del PP i Ciutadans-Ciudadanos-C’s han votat en contra.

Moció contra la resolució de l’alcaldessa d’incoació d’un expedient disciplinari a un representant dels treballadors per les seves manifestacions al Ple de gener de 2016

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de febrer de 2018 una moció contra la resolució de l’alcaldessa d’incoació d’un expedient disciplinari a un representant dels treballadors per les seves manifestacions al Ple de gener de 2016.

La moció proposa els següents acords:

1. La conclusió de qualsevol acció coactiva, per aquests fets, contra el representant sindical, Sr. Pedro López Cayuela, inclòs l’expedient disciplinari.

2. Informar del resultat d’aquesta moció a les seccions sindicals a l’Ajuntament de Badalona: CCOO, UGT, PSU, CATAC, SFP i a la Junta de Personal.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, Ciutadans-Ciudadanos-C’s i d’un regidor del Grup Municipal PDiU. La regidora no adscrita i el Grup Municipal ICV-EUiA s’han abstingut. I els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MÉS i un regidor del Grup Municipal PDiU han votat en contra.

Badalona, 28 de febrer de 2018