Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona promou una jornada de participació per valorar i prioritzar les accions del seu Pla Director de Joventut

Badalona promou una jornada de participació per valorar i prioritzar les accions del seu Pla Director de Joventut.

L’acte està organitzat des de l’Àmbit de Badalona Transformadora conjuntament amb el Consell Local de la Joventut de Badalona

Des de l’Àmbit de Badalona Transformadora, el Servei de Joventut promou, conjuntament amb el Consell Local de la Joventut de Badalona, una jornada participativa per valorar i prioritzar les accions del Pla Director de Joventut de Badalona 2017-2021 aprovat en el Ple de l’Ajuntament el passat mes de setembre.

Aquest nou Pla destaca i impulsa la participació real dels i les joves en les polítiques de joventut de la ciutat així com diverses actuacions dirigides a afavorir la cohesió social impulsant la interrelació entre els diferents col·lectius de joves a partir de projectes interculturals i entre barris.

La finalitat de la jornada és involucrar a les persones joves de la ciutat -tant si estan associades com si no- en les polítiques públiques municipals que les afecten, posant en comú el document i recollint noves visions i aportacions per fer una priorització i concreció de les accions i les línies d’actuació definides així com establir formes de seguiment.

El Pla ja va comptar amb diferents sessions participatives durant la seva elaboració, i ara, en el moment de posar-lo en pràctica, des de l'Àmbit de Badalona Transformadora es vol comptar novament amb aquesta participació activa i directa de les persones joves.

Aquesta sessió, que es farà dissabte, 24 de febrer, de 10 a 14 hores, al Badiu Jove (carrer d’Ausiàs Marc, 61), és oberta a la participació de les entitats juvenils de la ciutat, així com a tot el jovent de la ciutat. Després de l’acte de benvinguda, que anirà a càrrec de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, es donarà a conèixer l’enquesta que s’ha elaborat sobre l’oci nocturn a la ciutat i que es realitzarà amb la finalitat de dur a terme un pla d’actuació per millorar la convivència entre la voluntat de les persones joves de la ciutat a gaudir del lleure nocturn amb el respecte al dret al descans del veïnat.

Les conclusions i/o recomanacions de la jornada es recolliran i s’incorporaran a les actuacions plantejades, amb l’objectiu de realitzar noves sessions de treball de seguiment de forma periòdica durant els anys de vigència del Pla.

Badalona, 21 de febrer de 2018