Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat 18 expedients sancionadors a persones propietàries de gossos potencialment perillosos per incomplir la normativa

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat 18 expedients sancionadors a persones propietàries de gossos potencialment perillosos per incomplir la normativa.

Els animals ha d’estar inscrits en el Cens Municipal d’Animals de Companyia (CMAC) i els seus tenidors han de sol·licitar la Llicencia Municipal corresponent

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat 18 expedients sancionadors a persones propietàries de gossos potencialment perillosos per incomplir la normativa que obliga, entre altres coses, a les persones tenidores d’aquest tipus d’animals a inscriure’ls en Cens Municipal d’Animals de Companyia (CMAC) i a sol·licitar la Llicència Municipal corresponent.

Les possibles sancions que se’ns derivin d’aquests expedients poden ser:

  - Sancions molt greus (de 2.404 a 15.000 euros). Exemple: no tenir llicència.

  - Sancions greus (de 300 a 2.400 euros). Exemple: no tenir l’assegurança de responsabilitat civil, el gos no porta el morrió o no va lligat de manera adequada, etc.

Dels 18 expedients sancionadors oberts, 9 suposen sancions molt greus i 9 sancions greus. En tots els casos, els tràmits per sancionar a les persones tenidores de gossos potencialment perillosos que incompleixen la normativa han estat impulsats per la Guàrdia Urbana de Badalona.

Aquestes sancions volen donar resposta a l’incompliment dels requisits per tenir gossos considerats perillosos que es deriven del creixement del nombre d’animals d’aquesta tipologia a totes les ciutats, incloent-hi Badalona, on actualment estan registrats 562 animals.

Per garantir la bona convivència amb el veïnat, des del Servei de Salut i la Guàrdia Urbana s’intervé de manera ordinària quan es detecta un gos que no compleix amb l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, amb l’objectiu de garantir el benestar d’aquests animals i recordar i conscienciar les persones propietàries de les seves obligacions i responsabilitats.

Registre censal i Llicència Municipal

Per poder tenir un gos considerat perillós i conduir-lo pel carrer, els seus propietaris han d’inscriure l’animal en el Cens Municipal d’Animals de Companyia (CMAC) i sol·licitar la Llicencia Municipal per a la tinença i conducció de gossos de races potencialment perilloses, demanant cita prèvia al Servei de salut per tramitar-ho. Aquesta llicència, que té una vigència de cinc anys, és personal i només permet conduir un gos d’alguna de les races potencialment perilloses a la persona propietària.

A part de complir aquests requisits, els animals potencialment perillosos han d’anar amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió sempre que vagin per les vies publiques, les parts comunes dels immobles col·lectius, en els transports públics que permetin la presència d’animals i als espais d'ús públic en general.

Races potencialment perilloses segons la normativa:

Les races de gossos potencialment perilloses determinades per la normativa vigent són: akita inu, american bully, bullmastiff, doberman, dog argentí, dog de Burdeus, fila brasiler, matí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu (tosa japonès) i tots els encreuaments d’aquestes races.

També es poden considerar com a potencialment perilloses:

  - Les races que els ajuntaments determinin en les seves ordenances municipals, tenint en compte les característiques físiques dels animals, tal com determina la a Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

  - Els gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, si així ho declara l’ajuntament corresponent.

  - Els Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

  Per qualsevol informació complementària sobre aquest tema poden trucar al 934832778 o escriure a protecciosalut@badalona.cat.

Badalona, 15 de febrer de 2018