Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona del 20 de novembre de 2023

Resum dels acords del Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona del 20 de novembre de 2023.

Aquest dilluns s’ha celebrat una sessió al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovació inicial del text de l'avantprojecte de modificació puntual de la vigent Ordenança de Civisme de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió extraordinària d’aquest dilluns 21 de novembre de 2023 el text de l'avantprojecte de modificació puntual de la vigent Ordenança de Civisme de Badalona.

Aquesta modificació comporta l’enduriment de les sancions, fins al màxim permès legalment de 3.000 euros, per combatre comportaments incívics molt greus, com per exemple l’abocament incontrolat a la via pública de restes de runes, matalassos, mobles i altres andròmines, enlloc de portar-les a les deixalleries.

La modificació de l’Ordenança introdueix també el règim sancionador necessari perquè la Guàrdia Urbana pugui imposar sancions, que en els casos més greus podran arribar al màxim de 3.000 euros, a aquells establiments que obren les 24 hores i que no incompleixin la prohibició de vendre begudes alcohòliques des de les 22 fins a les 8 hores. Amb aquesta mesura es pretén reduir les situacions de botellot que susciten situacions d’incivisme i generen molèsties als veïns pròxims a aquest establiments. En aquesta prohibició queda inclosa la venda realitzada en establiment comercial, per telèfon o per qualsevol altra mitjà, seguida del repartiment en el domicili o en el lloc indicat si aquest repartiment es fa dins de la franja horària nocturna.

Badalona, 21 de novembre de 2023