Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, i del seu annex d'inversions per actuacions a l’enllumenat públic

El Ple aprova una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, i del seu annex d'inversions per actuacions a l’enllumenat públic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (actuacions enllumenat públic). L’import és d’1.285.000 euros.

La proposta presentada pel 3r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gracia, és per tal de poder licitar dos projectes d’enllumenat públic. D’una banda, la instal·lació d’enllumenat a diversos carrers del Polígon industrial Can Ribó que no en disposen. D’altra banda, el projecte de substitució de punts de llum amb làmpada de vapor de mercuri i el canvi de punts de llum per a la millora de qualitat de l'enllumenat públic de Badalona.

Al dictamen s’argumenta que tant la situació de manca d’enllumenat públic de diversos carrers del Polígon Can Ribó i l’obsolescència de l’enllumenat objecte del projecte de substitució de punts de llum i que provoquen situacions d’inseguretat i de perillositat tant per vehicles com per persones fa que s’hagi de tramitar de manera urgent aquesta modificació de pressupost per tal de poder licitar-los com més aviat millor.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de novembre de 2023