Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la promoció de la mobilitat compartida

Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la promoció de la mobilitat compartida

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’octubre l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida.

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes pels quals l’AMB i l’Ajuntament cooperaran als efectes de promoure la mobilitat compartida amb abast metropolità que requeriran l’atorgament de llicències d’aprofitament especial del domini públic. A tal efecte, els acords que es contenen en el present conveni es limiten a la promoció de la mobilitat compartida en relació amb els vehicles de la categoria d’homologació L (vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles).

Actualment hi ha unes 21.000 motos censades a Badalona. Els estudis assenyalen que per cada moto compartida es sol treure de circulació quatre motos particulars, la qual cosa permetria preveure un descens a Badalona d’entre 1.000 i 1.500 motocicletes.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de novembre de 2023