Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia

Moció contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia.

La moció presenta els següents acords:

Primer. Rebutja qualsevol tipus d'amnistia o indult generalitzat per a qualsevol grup de ciutadans, qualsevol que sigui el seu delicte.

Segon. Considera que l'imperi de la llei és l'expressió de la voluntat popular, tal com estableix el preàmbul de la Constitució, i compromet a tots els poders per al seu compliment.

Tercer. Anima als dos partits majoritaris a buscar acords d'Estat que evitin que la societat espanyola es vegi sotmesa als partits independentistes.

Quart. Donar trasllat d'aquests acords a Presidència del Govern, a la Vicepresidència primera i ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la Vicepresidència segona i ministeri de Treball i Economia Social, al ministeri de Política Territorial, i als portaveus parlamentaris en el Congrés i el Senat; així a la Junta de Govern de la FEMP.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal del Partit Popular. Els grups municipals de Guanyem, Badalona En Comú Podem, ERC i PSC han votat en contra.

Badalona, 26 de setembre de 2023