Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona

Moció per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona.

La moció presenta els següents acords:

Primer.- Instem al govern de Badalona a explorar totes les vies jurídiques que permetin una ordenació de les associacions cannàbiques a la nostra ciutat.

Segon.- Instem al govern de Badalona a constituir una Comissió de Treball formada per Grups Municipals, la FAVB i representants de les associacions cannàbiques per afrontar aquest debat de ciutat i construir un consens.

Tercer.- Fer trasllat d’aquesta moció a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable grups municipals de Guanyem, Badalona En Comú Podem, ERC i PSC. El grup del PP s’ha abstingut.

Badalona, 26 de setembre de 2023