Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de setembre 2023

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de setembre 2023.

Aquest dilluns s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de setembre la verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer.

Aquesta modificació dona continuïtat i resol a falta d’aprovació definitiva en els pròxims mesos a un procés que va iniciar-se al 2010. Concretament, a sobre de la B-20, hi ha una parcel·la ubicada entre el Mas Eam i el Castell de Godmar, tocant a la Serralada de Marina, on un privat tenia drets urbanístics de construcció. Fa 10 anys es va començar a treballar en una modificació del Pla General Metropolità per bescanviar aquests drets urbanístics que hi havia per sobre de la B-20 per protegir la Serralada de Marina i aconseguir que no es facin més habitatges per sobre d’aquesta carretera.

Aquests drets urbanístic es van repartir en cinc àmbits que són:

1. Avinguda de la Cerdanya

2. Turó de l’Enric

3. Molí de la Torre

4. Rotonda de l’Alguer

5. Montigalà

6. Baldomer Sola

Aquesta modificació es va aprovar provisionalment l’any 2020, però l’any 2021 es va fer una modificació per tal de treure l’àmbit del Turó de l’Enric d’aquest acord i impedir que es pugui construir en aquesta àrea. D’aquesta manera, amb la verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits vinculats a Can Colomer aprovat en la sessió plenària ordinària del mes de setembre, finalment, no es podrà construir per sobre de la B-20 i els drets urbanístics existents a la parcel·la es traslladen a cinc àmbits (avinguda de la Cerdanya, Molí de la Torre, Rotonda de l’Alguer , Montigalà i Baldomer Sola). En aquests àmbits es poden construir 642 habitatges, dels quals 319 són lliure i 323 protegits.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Delegació de competències a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en la tramitació i aprovació de llicències i/o títols habilitants necessaris per a la realització de les obres i la implantació i efectivitat dels usos que s’impulsin en la parcel·la on es troba ubicat l’edifici de la la Nau de Turbines i el seu entorn immediat en l’àmbit de les Tres Xemeneies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de setembre la delegació de competències a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs en la tramitació i aprovació de llicències i/o títols habilitants necessaris per a la realització de les obres i la implantació i efectivitat dels usos que s’impulsin en la parcel·la on es troba ubicat l’edifici de la Nau de Turbines i el seu entorn immediat en l’àmbit de les Tres Xemeneies.

Aquesta delegació es fa per agilitzar les tramitacions i tenint en compte que el 96% de l’àrea esmentada pertany al municipi de Sant Adrià del Besòs. A més, l’Ajuntament de Badalona es reserva la facultat de revocar de forma motivada la delegació a favor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona En Comú Podem. El grup de Guanyem s’ha abstingut.

Moció per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona.

La moció presenta els següents acords:

Primer.- Instem al govern de Badalona a explorar totes les vies jurídiques que permetin una ordenació de les associacions cannàbiques a la nostra ciutat.

Segon.- Instem al govern de Badalona a constituir una Comissió de Treball formada per Grups Municipals, la FAVB i representants de les associacions cannàbiques per afrontar aquest debat de ciutat i construir un consens.

Tercer.- Fer trasllat d’aquesta moció a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable grups municipals de Guanyem, Badalona En Comú Podem, ERC i PSC. El grup del PP s’ha abstingut.

Moció de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i suport a l'esport femení

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal Badalona en Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i suport a l'esport femení.

La moció presenta els següents acords:

Primer. – Felicitar les jugadores de l’equip de la Selecció espanyola de Futbol per esdevenir campiones del món en el Mundial de Futbol d’Austràlia i Nova Zelanda.

Segon.- Reprovar i condemnar les actituds i declaracions masclistes i vexatòries de l’expresident de la RFEF, Luis Manuel Rubiales Béjar i exigir que es depurin totes les responsabilitats dins de la RFEF més enllà de la inhabilitació del president.

Tercer.- Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Badalona en el suport a l’esport femení i comprometre’ns en la lluita per la igualtat en el món de l’esport, especialment de la nostra ciutat.

Quart.- Treballar i ampliar, si s’escau, les mesures necessàries per eliminar la presència de masclisme, sexisme, racisme o homofòbia en l’esport de la nostra ciutat de forma coordinada amb totes les entitats esportives de la ciutat.

Cinquè.- Promoure l’esport femení i fomentar l’esport no segregat. Potenciar l’ús de les instal·lacions municipals per part de les dones mitjançant la priorització d’horaris i la distribució equitativa d’espais per a les activitats més feminitzades.

Sisè.- Donar suport a les propostes dels sindicats respecte el salari mínim que cal aplicar perquè les futbolistes del nostre país tinguin uns sous dignes a l'alçada del seu talent.

Setè.- Donar suport a les reivindicacions exposades als comunicats que han publicat les jugadores.

Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ministerio de Cultura y Deporte de España, el Consejo Superior de Deportes, la Reial Federació Espanyola de Futbol, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el sindicat Futpro, CCOO i UGT, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular contra la tramitació d’una Llei d’Amnistia.

La moció presenta els següents acords:

Primer. Rebutja qualsevol tipus d'amnistia o indult generalitzat per a qualsevol grup de ciutadans, qualsevol que sigui el seu delicte.

Segon. Considera que l'imperi de la llei és l'expressió de la voluntat popular, tal com estableix el preàmbul de la Constitució, i compromet a tots els poders per al seu compliment.

Tercer. Anima als dos partits majoritaris a buscar acords d'Estat que evitin que la societat espanyola es vegi sotmesa als partits independentistes.

Quart. Donar trasllat d'aquests acords a Presidència del Govern, a la Vicepresidència primera i ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la Vicepresidència segona i ministeri de Treball i Economia Social, al ministeri de Política Territorial, i als portaveus parlamentaris en el Congrés i el Senat; així a la Junta de Govern de la FEMP.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal del Partit Popular. Els grups municipals de Guanyem, Badalona En Comú Podem, ERC i PSC han votat en contra.

Badalona, 27 de setembre de 2023