Twitter Facebook Instagram Youtube

Demà dissabte 17 de juny es constitueix el Ple de l’Ajuntament de Badalona

Demà dissabte 17 de juny es constitueix el Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió extraordinària començarà a les 12 hores i es podrà seguir en directe per streaming i per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona

El Ple també es podrà seguir per una pantalla instal·lada a la plaça de la Vila

Demà dissabte 17 de juny de 2023, a les 12 hores, tindrà lloc la sessió extraordinària de constitució del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

El Ple es podrà seguir en directe per streaming a través de: http://endirecte.badalona.cat i també per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona que faran una emissió simultània a partir de les 11.45 hores. A més, s’instal·larà una pantalla a la plaça de la Vila per seguir també en directe el desenvolupament de la sessió.

Adjuntem la documentació sobre el guió previst per a l’acte protocolari, la composició dels nous grups municipals, algunes dades sobre el perfil dels nous càrrecs electes i la informació facilitada pels grups municipals sobre les biografies dels regidors i regidores.

Acte de constitució de la Corporació municipal

El secretari general de la Corporació, Víctor Siles Marc, explica el procediment de constitució de l’Ajuntament de Badalona.

Obertura de la sessió

La mesa d’edat la forma els regidors o regidores electes de major i menor edat. En aquest cas la constitueixen la regidora de més edat, Rosa Bertran Bartomeu (PP), nascuda l’any 1956, i la regidora de menor edat, Odalys Sánchez Martínez (PP), nascuda l’any 1996. S’obre la sessió de constitució del nou Ajuntament.

Comprovació de les credencials i promesa del càrrec

El secretari de l’Ajuntament explica que, de conformitat amb la vigent normativa electoral, s’acredita que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats.

Posteriorment, els regidors i les regidores efectuen el jurament o la promesa del càrrec amb el següent ordre: primer la regidora de més edat membre de la mesa; després la regidora de menor edat membre de la mesa; i a continuació la resta dels regidors i regidores, començant per la candidatura que ha obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.

Els regidors i les regidores procedeixen a efectuar el jurament o la promesa del càrrec.

A cada regidor i regidora se li posa la medalla acreditativa i es dirigeix al seient que té reservat a la sala de sessions.

L’ordre que se seguirà serà el següent:

Rosa Bertran Bartomeu (PP), regidora de major edat membre de la mesa

Odalys Sánchez Martínez (PP), regidora de menor edat membre de la mesa

Maria Dolors Sabater i Puig (Guanyem Badalona en Comú)

Rosa Trenado Sánchez (Badalona en Comú Podem)

Aïda Llauradó Álvarez (Badalona en Comú Podem)

Olga Gámez i Vera (ERC)

Àlex Montornès i Torrecillas (ERC)

Rocío Mateos Ruiz (PSC)

Fernando Carrera López (PSC)

Teresa González Moreno (PSC)

Rubén Guijarro Palma (PSC)

Sheila Martínez Barrachina (PP)

David Silva Hortet (PP)

Daniel Aguilera Mangas (PP)

Juan José Portillo López (PP)

Eva Guillén Rodríguez (PP)

Vanesa González Cejudo (PP)

Sonia Egea Pérez (PP)

David Mejía Ayra (PP)

Florencia Badia Aviño (PP)

Juan Manuel Ruiz García (PP)

María Carmen Expósito Lozano (PP)

Rosa del Amo Hernández (PP)

Daniel Gracia Álvarez (PP)

Cristina Agüera Gago (PP)

Juan Fernández Benítez (PP)

Xavier Garcia Albiol (PP)

Elecció de l’alcalde/essa

Un cop ja està constituïda la Corporació Municipal de Badalona, es procedeix a l’elecció de l’alcalde/essa d’acord amb allò que disposa l’article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general.

Els i les caps de llista que desitgen ser candidats/candidates a l’alcaldia poden manifestar-ho dient sí o no. El secretari indica a continuació els noms dels candidats i candidates. Els regidors/es tenen a la seva carpeta un sobre i els targetons per escriure el nom i cognom del candidat/a. La votació és secreta.

Els regidors i regidores que vulguin exercir el seu dret de vot ho faran a l’urna dipositada a tal efecte. Els regidors i regidores seran cridats pel mateix ordre que han seguit per fer el jurament o promesa, llevat dels membres de la mesa d’edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedeix a l’escrutini.

Si el candidat/a obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la mesa el proclama alcalde/essa. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el/la cap de la llista més votada a les eleccions.

Promesa del càrrec d’alcalde/essa

La persona escollida jura o promet el càrrec. A continuació, la presidenta de la mesa li fa lliurament de la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde/essa.

Els membres de la mesa es retiren als seus seients.

Intervenció dels portaveus

Es dona la paraula als i les portaveus de cada partit o coalició que ho demani. Se segueix l’ordre invers a la seva representació.

Parlament de l’alcalde/essa

L’alcalde/essa fa la seva primera intervenció del nou mandat municipal. A continuació, aixeca la sessió de constitució del nou Ajuntament de Badalona.

El nou plenari

El Consistori municipal està integrat per 27 regidores i regidors. Per primer cop, a l’Ajuntament de Badalona hi ha una representació més nombrosa de regidores, amb un total de 16 representants (10 del Partit Popular; 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya; 1 d’Esquerra Republicana de Catalunya; 2 de Badalona En Comú Podem i 1 de Guanyem Badalona En Comú) i 11 regidors (8 del Partit Popular; 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya; i 1 d’Esquerra Republicana de Catalunya).

El regidor de més edat és Juan Manuel Ruiz (PP) -nascut l’any 1964-, mentre que el més jove és Fernando Carrera López (PSC) -nascut l’any 1990-. La regidora de més edat és Rosa Bertran (PP) -nascuda l’any 1956- i la més jove és Odalys Sánchez Martínez (PP) -nascuda l’any 1996-.

Dels 27 regidors i regidores, 22 han nascut a Catalunya (12 a Badalona, 9 a Barcelona i 1 a Santa Coloma de Gramenet). Pel que fa a la resta de regidors i regidores, 3 han nascut a Andalusia (1 a Sevilla, 1 a Santiago de Calatrava de la província de Jaén i 1 a Adamuz de la província de Còrdova); i 2 han nascut a Extremadura (1 a Robledillo de Trujillo de la província de Cáceres i 1 a Puebla de Alcocer de la província de Badajoz).

GRUPS MUNICIPALS

Grup municipal Partit Popular

  1. Xavier Garcia Albiol

  2. Juan Fernández Benítez

  3. Cristina Agüera Gago

  4. Daniel Gracia Álvarez

  5. Rosa del Amo Hernández

  6. Rosa Bertran Bartomeu

  7. María Carmen Expósito Lozano

  8. Juan Manuel Ruiz García

  9. Florencia Badia Aviño

  10. David Mejía Ayra

  11. Sonia Egea Pérez

  12. Vanesa González Cejudo

  13. Eva Guillén Rodríguez

  14. Juan José Portillo López

  15. Daniel Aguilera Mangas

  16. David Silva Hortet

  17. Sheila Martínez Barrachina

  18. Odalys Sánchez Martínez

Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

  1. Rubén Guijarro Palma

  2. Teresa González Moreno

  3. Fernando Carrera López

  4. Rocío Mateos Ruiz

Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya

  1. Àlex Montornès i Torrecillas

  2. Olga Gàmez i Vera

Grup municipal Badalona en Comú Podem

  1. Aïda Llauradó Álvarez

  2. Rosa Trenado Sánchez

Grup municipal Guanyem Badalona en Comú

  1. Dolors Sabater i Puig

Regidors i regidores que accedeixen al Ple per primera vegada

  María del Carmen Expósito Lozano (PP)

  Juan Manuel Ruiz García (PP)

  David Mejía Ayra (PP)

  Vanesa González Cejudo (PP)

  Eva Guillén Rodríguez (PP)

  Daniel Aguilera Mangas (PP)

  David Silva Hortet (PP)

  Sheila Martínez Barrachina (PP)

  Odalys Sánchez Martínez (PP)

  Fernando Carrera López (PSC)

  Rocío Mateos Ruiz (PSC)

  Olga Gàmez i Vera (ERC)

Regidors i regidores que deixen el Ple

  Ramon Riera Macia (PP)

  Miguel Jurado Tejada (PP)

  Amanda Feria Chica (PP)

  Jordi Subirana Ortells (PSC)

  Andrea Zapata Alfonso (PSC)

  Christian Carneado Hernández (PSC)

  Araceli Cruz González (PSC)

  Anna Maria Lara i Carmona (ERC)

  Manel Sorribas Arenas (ERC)

  Nora San Sebastián Martínez (Guanyem Badalona en Comú)

  Antonio Flores Fernández de Córdoba (Guanyem Badalona en Comú)

  David Guerrero Férriz (Guanyem Badalona en Comú)

  Núria Sabater Famadas (Guanyem Badalona en Comú)

  David Torrents i Mingarro (Junts per Catalunya)

Badalona, 16 de juny de 2023