Twitter Facebook Instagram Youtube

La criminalitat a Badalona durant l’any 2022 va augmentar per sota de la mitjana estatal, catalana i de la província de Barcelona segons les dades de l’últim Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior

La criminalitat a Badalona durant l’any 2022 va augmentar per sota de la mitjana estatal, catalana i de la província de Barcelona segons les dades de l’últim Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior.

El creixement a Badalona també se situa per sota de les grans ciutats catalanes de l'entorn metropolità com Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de l’Interior, corresponents al quart trimestre de l’any 2022, el nombre d’infraccions penals a Badalona entre gener i desembre de l’any passat se situa per sota de la mitjana de les dades de l’Estat, de Catalunya i de la majoria de les principals ciutats de la província de Barcelona en aquest mateix període. Tot i que en comparació amb el mateix període de 2021 les xifres indiquen que les infraccions han augmentat globalment a tot el territori, a Badalona ho han fet només un 15,4%, mentre que a Espanya han crescut un 18,8%, a Catalunya un 21,7% i a tota la província de Barcelona un 22,7%.

El Balanç de Criminalitat publicat pel Ministeri de l’Interior indica, tal com va fer en documents anteriors, que durant els anys 2020 i 2021 es va produir un important descens de les xifres de criminalitat a tot l’Estat, a conseqüència de les condicions derivades de la pandèmia causada per la COVID-19.

Aquest creixement d’infraccions amb relació a l’any 2021 es dona a la majoria de ciutats de la província. A L’Hospitalet de Llobregat els delictes han pujat un 23,2%; a Mataró, un 28%; a Cornellà un 21,6%; a Sant Adrià de Besòs un 19,5%; i a Barcelona un 29,9%. Entre els municipis de la mateixa grandària que Badalona, l’augment d’infraccions penals només és inferior a Terrassa, on els delictes han pujat un 15,1% i Sabadell on han crescut un 10,7%. Només Santa Coloma de Gramenet presenta un descens d’infraccions penals, concretament de l’1,2%.

Des del Govern municipal es valora molt positivament la disminució en el tràfic de drogues (-25,4%), en comparació a Catalunya (+2,5%) i a la província de Barcelona (+2,1%).

Els furts, que generen preocupació social, augmenten a Badalona (+14,39%) molt per sota de la mitjana de Catalunya (+36,7%) i també de la província de Barcelona (+37,7%).

El Govern municipal considera que com a dada a millorar de les dades del Ministeri es troben els robatoris amb força a domicilis i establiments que a Badalona augmenten un 51,1% mentre que a Catalunya ho fa un 22,5% i a la província de Barcelona un 26'6%. Aquestes dades cal atribuir-les a l’existència de grups especialitzats en robatoris que van estar molt actius durant el primer semestre de l'any 2022 i que tant Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra va estar treballant per desarticular-los.

El sisè tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Govern i Seguretat, Christian Carneado, ha afirmat: “Encara hi ha molt de marge per millorar en matèria de seguretat, però els resultats de criminalitat comparant Badalona amb altres cuitats de referència, demostren que estem treballant en la bona línia, ampliant recursos humans, materials i millorant les condicions laborals de la Guàrdia Urbana". En aquest sentit, Carneado ha recordat: “Durant l’any 2022 hem incorporat 21 agents, més altres 24 que estan a l'Escola de Policia i estem tramitant la incorporació de 42 nous vehicles”.

Badalona, 18 de març de 2023