Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER Instar al govern municipal a que millorin els protocols de control i correcció necessaris de les indústries contaminants sota el “control” de l'Ajuntament de Badalona per tal de garantir la qualitat de l’aire.

SEGON Instar al govern municipal a que publiqui al web i faci arribar còpia del llistat de les empreses potencialment contaminants de la ciutat de Badalona.

TERCER Instar al govern municipal a que instal·li una estació fixa de qualitat de l'aire a rodalies de l'empresa Tenneco i un mesurador de partícules PM10 i PM2.5 de forma urgent en un termini de tres mesos.

QUART Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’empresa Federal Mogul, als treballadors i treballadores de la mateixa, a la FAVB i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Conselleria de Salut i al Consell d’administració de BSA.

La moció ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de març de 2023