Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament aprova la declaració “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat declarar que el municipi de Badalona es posiciona com a “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat declarar que el municipi de Badalona es posiciona com a “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”.

Aquesta declaració implica com a Objectius generals:

— Oferir una resposta institucional d’abordatge del sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere i les violències masclistes i en particular les violències sexuals;

— Posar en marxa un marc d’abordatge integral davant l’assetjament discriminatori i les violències sexuals en clau feminista i al seu entorn d’intervenció organitzatiu professional i activista;

— Establir una cultura de tolerància zero davant el sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, les violències masclistes i en particular les violències sexuals i

— Fer de la igualtat de gènere en sentit ampli i de la prevenció del sexisme, les discriminacions i les violències sexuals un dels valors fonamentals de la ciutat de Badalona.

Així mateix, es fixen com a objectius específics els següents:

- Generar cultura política i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen a tota la ciutadania de Badalona.

- Aconseguir espais més segurs i lliures de sexisme, discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de violències masclistes i en particular de les violències sexuals en la nostra ciutat.

- Fer de la prevenció del sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de les violències masclistes i LGTBIfòbiques un senyal identificador del nostre municipi posant els mecanismes adients perquè aquesta sigui efectiva.

- Visibilitzar les diverses manifestacions de sexisme, de discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de violències masclistes i LGTBIfòbiques que puguin tenir lloc en l’àmbit del nostre municipi, posant especial atenció davant d’aquelles més difícilment identificables.

- Sensibilitzar i implicar la ciutadania, entitats i organitzacions que operin al nostre municipi i oferir uns espais i mecanismes de seguretat i de confiança en contra de les violències masclistes i LGTBIfòbiques.

- Visibilitzar les categories interseccionals que, a més del gènere, poden influir en les discriminacions i les violències sexuals (classe, raça, origen, opció sexual, identitat de gènere, capacitats diverses…).

- Recopilar dades i realitzar informes per conèixer quina és la realitat de Badalona.

Aquesta Declaració es manifestarà mitjançant la senyalització oportuna dels cartells identificadors de l’objecte de la mateixa, els quals s’hauran d’ubicar en llocs clarament visibles a l’entrada i sortida del municipi i en llocs que tinguin especial consideració per a la ciutadania, en la forma, mida, color i altres característiques tècniques que determinin el Servei de Feminismes, en col·laboració amb el Departament de Comunicació i l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament.

El dictamen ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de març de 2023