Twitter Facebook Instagram Youtube

Prorrogat el conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la pròrroga del conveni signat, en data 12 d’abril de 2019, entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la pròrroga del conveni signat, en data 12 d’abril de 2019, entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç (FBC) que té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que es permeti la continuïtat de la FBC a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment l’actual i, d’altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d’habitatge social a l’INCASÒL.

L’acord conclou que l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç han vist la necessitat de prorrogar (4 anys més) el conveni de referència, atès que l’execució de les obligacions assumides per les parts encara no han finalitzat.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de març de 2023