Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona inicia una campanya per mesurar a 25 punts de la ciutat els nivells de concentració d’òxid de nitrogen (NO2)

Badalona inicia una campanya per mesurar a 25 punts de la ciutat els nivells de concentració d’òxid de nitrogen (NO2).

Les dades permetran fer un seguiment de la implementació de la zona de baixes emissions a Badalona així com impulsar accions de lluita contra la contaminació atmosfèrica i a favor de la salut de les persones

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat una campanya de mesurament de la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Durant les pròximes tres setmanes hi haurà 25 sensors repartits per tot el municipi amb l’objectiu de conèixer la mitjana de nivells d’Òxid de Nitrogen (NO2) present a l’aire. A Badalona, els òxids de nitrogen, juntament amb les partícules contaminants de mida inferior a 10 i 2,5 micres, són els principals contaminants atmosfèrics perjudicials per a la salut de les persones

L’objectiu d’aquesta campanya, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, és avaluar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire. Per a fer l’estudi s’instal·len els captadors en zones amb diferent intensitat de circulació i també en parcs urbans i àrees de vianants.

Les dades obtingudes amb els captadors passius serviran per avaluar la situació actual així com l’evolució de la contaminació a la ciutat, ja que durant els anys 2008, 2017, 2018 i 2021 es van realitzar campanyes similars que permetran comparar les xifres. En aquest sentit, l’any 2021 es van registrar els nivells més baixos mesurats fins a l’actualitat, tot i que segurament són uns resultats influenciats per les restriccions associades a la pandèmia.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit reiteradament que la contaminació de l’aire és responsable de milions de morts prematures al món. Un estudi recentment publicat per ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona) ha quantificat que a l’àrea metropolitana de Barcelona la reducció de l’NO2 i de les partícules PM2,5 fins als nivells recomanats per l’OMS estalviaria 82 i 1297 morts anuals respectivament.

La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal, Rosa Trenado, ha valorat molt positivament la campanya perquè “amb les dades obtingudes a través de les mostres recollides, el consistori podrà actuar d'una forma més eficient en aquells punts en els quals es detecti que els nivells de contaminació són més alts i d'aquesta manera podrem oferir una major protecció a la ciutadania”.

Badalona, 24 de febrer de 2023