Twitter Facebook Instagram Youtube

El divendres 24 de febrer, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El divendres 24 de febrer, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 9.30 hores i es durà a terme de forma telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest divendres 24 de febrer, a les 9.30 hores, una sessió extraordinària, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la pròrroga pel termini de 3 anys a comptar del dia 26/02/2023, aquest dia inclòs del contracte subscrit en data 25/02/1998 entre l’Ajuntament de Badalona i EL MOBILIARIO URBANO SA relatiu a la concessió del servei d’instal·lació, conservació i explotació dels suports d’informació, marquesines i altres elements urbans d’interès i ús públic en el terme municipal de Badalona.

La sessió es durà a terme de forma telemàtica. Es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Badalona, 21 de febrer de 2023