Twitter Facebook Instagram Youtube

El Punt d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament de Badalona va atendre més de 800 peticions durant l’any 2022

El Punt d’Assessorament Energètic de l’Ajuntament de Badalona va atendre més de 800 peticions durant l’any 2022.

Aquesta xifra suposa el 37% de les consultes rebudes des que el servei es va posar en marxa el 2017, fet que el creixent interès de la ciutadana per les qüestions energètiques

L’any 2017 l’Ajuntament de Badalona va posar en marxa un Punt d’Assessorament Energètic gratuït obert a tota la ciutadania i petit comerç. L’objectiu principal d’aquest servei és promoure un canvi en el model energètic actual mitjançant l’aplicació de mesures per reduir el consum, l’augment de l’eficiència i la incorporació de l’ús de les energies renovables. Des de la posada en marxa de l’oficina s’han dut a terme 3000 actuacions d’assessorament i acompanyament, el 37% (839) de les quals han estat ateses durant l’any 2022, fet que certifica una necessitat creixent per part de la ciutadania de comptar amb aquest servei.

Les famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa energètica van ser els principals usuaris del servei. Durant l’any passat es van rebre un total de 794 visites relacionades amb la tramitació del bo social. En la major part dels casos l’actuació sobre aquesta qüestió van comportar l’acompanyament en la realització dels tràmits necessaris amb les companyies per accedir als beneficis del bo social elèctric, tèrmic i de l’aigua. Aquesta tasca en molts casos també va implicar un seguiment telefònic.

Pel que respecta a les energies renovables, s’han realitzat tasques d’informació i assessorament en temes d’incorporació de plaques fotovoltaiques, rehabilitació energètica, bonificacions i ajudes a més de 45 famílies de manera presencial i més de 60 de manera telefònica.

La regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar Animal, Rosa Trenado, ha subratllat que “és molt important difondre la tasca que fa aquest servei perquè l’augment desmesurat en el preu de l’energia té com a conseqüència que moltes famílies tinguin dificultats per fer front a les factures dels subministraments”. “Des de l’Ajuntament volem col·laborar amb la ciutadania perquè no tinguin problemes amb la complexitat normativa i, més enllà d’aconseguir reduir el consum energètic, puguin accedir a les bonificacions i ajudes disponibles”, ha explicat Trenado.

Badalona, 20 de febrer de 2023