Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc

Moció per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del dimarts 20 de desembre una moció per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que activi el procés de permuta o expropiació de les tres finques urbanitzables en els terrenys del parc fi de suspendre de manera immediata el planejament previst de construcció dels dos blocs de pisos.

SEGON Instar al govern municipal a que faci efectiva la requalificació de les finques urbanitzables com a verd metropolità.

TERCER. Instar al govern municipal a activar i reformular la comissió tècnica per debatre el pla d’usos del parc, incloent-hi com a membres de la comissió als grups: Verds de Badalona, Defensem ca l’Arnús, i +verd urbà.

QUART. Traslladar l’adopció d’aquests acords a les plataformes i col·lectius Defensem ca l’Arnús, Verds de Badalona, i +verd urbà, així com a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals JeCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 21 de desembre de 2022