Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació

Moció per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del dimarts 20 de desembre una moció per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que es impulsi, concreti i aprovi a través dels organismes corresponents, un acord per consens de totes les forces polítiques amb representació al consistori de proposta per l’equiparació salarial progressiva dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació, que pal·liï el greuge històric que pateixen a nivell salarial.

SEGON Instar al govern municipal a que faci efectiu de manera immediata i a través dels organismes corresponents, un primer augment salarial pels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació a través de la partida que ja va ser aprovada en el pressupost municipal del 2022.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords als treballadors i treballadores de Badalona Comunicació i al Consell d’Administració de l’Ens..

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 21 de desembre de 2022