Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist

Moció per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del dimarts 20 de desembre una moció per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a que actuï de manera immediata amb compromís i contundència per resoldre les problemàtiques dels veïns i veïnes del barri de Sant Crist amb la urgència que requereix la realitat d’aquest barri.

SEGON Instar al govern municipal a executar de manera immediata les actuacions pendents en el barri de Sant Crist a fi de millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Sant Crist.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 21 de desembre de 2022