Twitter Facebook Instagram Youtube

Incorporació al pressupost de 2023 el compromís de despesa per import de 60.272,66€, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte Plans d’ocupació Badalona 2022-2023

Incorporació al pressupost de 2023 el compromís de despesa per import de 60.272,66€, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte Plans d’ocupació Badalona 2022-2023

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la incorporació al pressupost municipal per a l’exercici 2023 el compromís de despesa per import de 60.272,66.- €, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023” en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, subvencionat per l’ Àrea Metropolitana de Barcelona ( AMB).

El projecte Plans d’ocupació Badalona 2022-2023 té un pressupost de 1.729.427,30 €, dels quals el 90% (1.556.484,57 €) estan subvencionats per l’AMB. El cofinançament aportat per l’Ajuntament de Badalona és de 172.942,73. €, que es reparteixen de la següent manera:

1. Aportació dinerària per import de 60.272,66.- €, corresponent a les despeses derivades de la contractació de la formació i altres.

2. Aportació no dinerària per import de 112.670,07.- €, corresponent a les despeses salarials i de la seguretat social a la imputació del temps del personal d’estructura destinat a la direc-ció, coordinació i gestió del projecte.

L’aprovació del dictamen permet assegurar l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023”. Aquesta iniciativa per dinamitzar el mercat de treball inclou dues línies d’actuació:

EVA per a joves: Contempla la contractació laboral durant 9 mesos de 48 joves amb titulació en situació de atur. Està destinat a joves d’entre 18 i 30 anys que tinguin una titulació que els habiliti per una professió.

Badalona t’acompanya: Contempla la contractació laboral durant 9 mesos de 26 persones, de les que 24 actuaran com agents cívics nocturns i 2 com a tècnics coordinadors de l’actuació. Està destinat, preferentment, a persones de més de 45 anys, amb una situació d’atur de mes de 6 mesos, i amb una titulació de graduat en ESO, graduat escolar, o Formació Professional de 1er grau, Cicle formatiu de Grau mig o equivalent.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de novembre de 2022