Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de novembre de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 29 de novembre de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’octubre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració Institucional del 25 de novembre de 2022 Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona s’ha llegit la següent Declaració institucional del 25 de novembre de 2022 Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones:

Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. La violència masclista té moltes formes i l’impacte en les seves vides depèn, en gran mesura, de la garantia d’accés a drets bàsics per a la seva reparació.

De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de crear l’expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una negativa o de traspassar els límits amb la insistència.

També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) en lloc d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte la intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en què les agressions les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, familiars o referents propers.

Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder patriarcal, han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i n’han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què ocorren (familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les.

Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la societat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i companys de feina o d’oci totes aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament constitueixen violència sexual.

I, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència deguda dels poders públics i que s’erradiqui tota forma de violència institucional. Una responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de reparació, les quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i requereixen la màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial.

Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. Un compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les violències sexuals: des del dret a la seguretat, al dret a la integritat física i psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la participació social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les dones que ens ha de fer també una societat més lliure.

Aprovació de l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2021.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’actualització del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona a 31 de desembre de 2021 i sol·licitar la inscripció en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge de l’Ajuntament de Badalona.

Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 24 de març de 2015 es va acordar constituir el patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l’Ajuntament de Badalona. A la vista de l’acord de constitució del PMSH, l’inventari s’ha de verificar anualment i la seva comprovació s’ha d’efectuar sempre que es renova la corporació, tal com es va fer l’any 2017 i l’any 2019.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Incorporació al pressupost municipal per a l'exercici 2023, el compromís de despesa per import de 60.272,66.- €, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023”, en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, subvencionat per l’ Àrea metropolitana de Barcelona ( AMB)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la incorporació al pressupost municipal per a l’exercici 2023 el compromís de despesa per import de 60.272,66.- €, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023” en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, subvencionat per l’ Àrea Metropolitana de Barcelona ( AMB).

El projecte Plans d’ocupació Badalona 2022-2023 té un pressupost de 1.729.427,30 €, dels quals el 90% (1.556.484,57 €) estan subvencionats per l’AMB. El cofinançament aportat per l’Ajuntament de Badalona és de 172.942,73. €, que es reparteixen de la següent manera:

1. Aportació dinerària per import de 60.272,66.- €, corresponent a les despeses derivades de la contractació de la formació i altres.

2. Aportació no dinerària per import de 112.670,07.- €, corresponent a les despeses salarials i de la seguretat social a la imputació del temps del personal d’estructura destinat a la direc-ció, coordinació i gestió del projecte.

L’aprovació del dictamen permet assegurar l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023”. Aquesta iniciativa per dinamitzar el mercat de treball inclou dues línies d’actuació:

EVA per a joves: Contempla la contractació laboral durant 9 mesos de 48 joves amb titulació en situació de atur. Està destinat a joves d’entre 18 i 30 anys que tinguin una titulació que els habiliti per una professió.

Badalona t’acompanya: Contempla la contractació laboral durant 9 mesos de 26 persones, de les que 24 actuaran com agents cívics nocturns i 2 com a tècnics coordinadors de l’actuació. Està destinat, preferentment, a persones de més de 45 anys, amb una situació d’atur de mes de 6 mesos, i amb una titulació de graduat en ESO, graduat escolar, o Formació Professional de 1er grau, Cicle formatiu de Grau mig o equivalent.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de novembre de 2022