Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d’inversions (ENGESTUR – Plaça de Josep Cortinas)

Aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d’inversions (ENGESTUR – Plaça de Josep Cortinas)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària i urgent del 22 de novembre ha aprovat les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2022 i el seu annex d’inversions a Engestur per import de 678.699€ per a fer front a la compensació de despeses contretes durant la urbanització de la plaça de Josep Cortinas i Suñol.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 23 de novembre de 2022