Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern municipal en relació al bloc de pisos del número 22 del carrer Granada de Badalona

Comunicat del Govern municipal en relació al bloc de pisos del número 22 del carrer Granada de Badalona.

Comunicat de premsa

En relació amb la situació del bloc de pisos del número 22 del carrer Granada de Badalona, el Govern municipal informa que:

  • Aquest dilluns 7 de novembre de 2022 s’ha informat a les famílies afectades que la rehabilitació d’aquest bloc de pisos és inviable i que caldrà procedir a la seva demolició.

  • Un informe tècnic encarregat pels mateixos propietaris assenyala l’estat de ruïna tècnica de l’immoble a causa del mal estat en què es troba l’estructura.

  • Un informe elaborat pels serveis tècnics municipals indica la situació de ruïna econòmica del bloc de pisos ja que el cost de les obres que serien necessàries per rehabilitar l’edifici superarien el 50% del valor de construir un de nou.

  • El tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial, David Torrents; el regidor de l’Àrea d’Espais Públics, Jordi Subirana, i la regidora del Districte 2, Rosa Trenado, s’han reunit aquest vespre a l’edifici municipal El Viver amb els veïns de l’immoble per comunicar-los personalment el contingut d’aquests dos informes i confirmar-los que des de l’Ajuntament, a través de l’Oficina Local d’Habitatge i de Serveis Socials, es continuarà prestant l’acompanyament que es necessiti a partir d’ara per trobar les solucions habitacionals a la major brevetat possible.

  • Pel que fa als propietaris que tinguin l’habitatge amb hipoteca es treballarà amb les entitats financeres per trobar una alternativa ateses les especials circumstàncies.

  • Des de l’Ajuntament també s’acompanyarà les famílies en els tràmits que cal realitzar amb les companyies asseguradores per gestionar les compensacions corresponents i amb les companyies de serveis a les quals s’han continuat abonant els subministraments.

  • L’Ajuntament ha fet seguiment de les famílies afectades des què van ser desallotjades el passat 10 de març de 2022 a causa de l’esfondrament parcial de l’edifici. Se’ls ha ofert allotjament temporal i acompanyament durant tot aquest procés.

Badalona, 7 de novembre de 2022