Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives

Moció per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 d’octubre una moció per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Que el govern municipal identifiqui les pistes i cistelles de la ciutat en què es jugui a bàsquet o es pugui jugar a bàsquet al marge dels pavellons esportius, incloses la dels centres educatius.

SEGON. Que el govern municipal concreti les inversions necessàries, en cada un d’aquests espais, que permetin jugar a bàsquet amb condicions: substitució de cistelles trencades, instal·lació de xarxes, arranjament del paviment, pintura, etc.

TERCER. Que el govern de la ciutat estudiï l’ampliació de nous espais per poder jugar a bàsquet i altres esports al carrer.

QUART. Que el govern de la ciutat elabori, conjuntament amb els usuaris, un reglament d’usos que garanteixi accessibilitat als espais en condicions d’igualtat per a totes les persones, així com la creació dels instruments necessaris per a garantir la transparència i la publicitat.

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats esportives de la ciutat i a la Plataforma pel bàsquet als carrers de Badalona.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú i les abstencions del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya.

Badalona, 26 d’octubre de 2022