Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial

Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment la Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial.

El text de la Declaració és el següent:

“El proper 5 d’Octubre se celebrarà el Dia Mundial del Docent, aquesta data és la que la UNESCO i l’Organització Internacional del Trabajo decideixen retre homenatge a la docència, una de les professions més valuoses dintre de qualsevol societat.

Els i les mestres tenen el deure i la vocació de formar les generacions futures i així garantir el desenvolupament social dels països.

L’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva i l’educació especial és una eina essencial de justícia social.

Les escoles d’educació especial són escoles que fan visible la diversitat com un aspecte que enriqueix la nostra societat.

Els professionals de les escoles d’educació especial representen una part indispensable en l’atenció a l’alumnat amb necessitats intensives i de suport. Aquestes escoles requereixen estar suficientment dotades per professionals multidisciplinars que assegurin metodologies actives, cooperatives i flexibles que permetin arribar als infants i joves amb necessitats educatives especials i potenciar al màxim les seves capacitats. Els equips professionals que formen part d’aquestes escoles són un bé del sistema educatiu català per la seva experiència, la seva expertesa i els seus coneixements per tractar aquells alumnes que necessiten suport i recursos a edats molt primerenques i per treballar els inicis de la comunicació, de les relacions i dels hàbits bàsics en els moments en què el cervell és més pràctic i canviant.

Les escoles d’Educació Especial municipals de Badalona ja fa més de 50 anys que treballen en l’atenció a la diversitat d’alumnes, no només de la ciutat, sinó d’altres poblacions properes.

Darrerament han vist créixer les necessitats de suport de l’alumnat i necessiten un augment proporcional de recursos humans i materials per atendre’ls de forma suficient, i és per tot l’exposat que:

Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple manifestem el nostre compromís ferm amb tots els centres d’educació especial de la ciutat, els reconeixem com a un element essencial del nostre sistema educatiu i reclamem recursos suficients i un tracte digne per part de totes les administracions que hi tenen competències”.

Badalona, 28 de setembre de 2022