Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona obre fins al 26 de setembre el període d’inscripció per a la Borsa de Treball de diverses categories

L’Ajuntament de Badalona obre fins al 26 de setembre el període d’inscripció per a la Borsa de Treball de diverses categories.

L’objectiu és cobrir les necessitats urgents i inajornables de personal

L’Ajuntament de Badalona ha obert el període d’inscripció per a constituir borses de treball de diverses categories amb l’objectiu de cobrir les necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, de personal. El termini finalitza el 26 de setembre (inclòs).

Categories A1: Grau, enginyer, arquitecte, llicenciatura universitàries, s’ha d’inscriure en la borsa de treball Personal titulat universitari en grau, llicenciatura o diplomatura.

Categories A2: Grau o diplomatura universitaris, s’ha d’inscriure en la borsa de treball Personal titulat universitari en grau, llicenciatura o diplomatura.

Categories C1: S’ha d’inscriure en la borsa de treball de Personal administratiu (inclourà personal tècnic auxiliar de centres cívics, informàtica).

Categories C2: S’ha d’inscriure en la borsa de treball de Personal auxiliar administratiu.

El dia previst de les proves serà el pròxim 15 d’octubre.

Informació i inscripcions BORSES categories A1 - A2 - C1 - C2:

https://bit.ly/3f9aFbU

Badalona, 23 de setembre de 2022