Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona

Moció per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de juliol una moció per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal que exposi les dates i el pla específic de treball de l'execució de la reparació dels motors de la piscina municipal Mireia Belmonte, més enllà del comunicat inespecífic del Servei d’Esports.

SEGON-. Instar al govern municipal que exposi les dates i el pla específic de treball de l'execució de les obres que s’han de realitzar: la zona de vestuaris, neteja general i deficiències en la infraestructura interior i exterior.

TERCER.- Instar al govern municipal que expliqui quines actuacions durà a terme per a proveir els ciutadans d’una piscina en condicions: ús de piscina de SASBA i reconstrucció de la piscina Mireia Belmonte.

QUART.- Instar al govern municipal que expliqui el motiu pel qual no s'ha avançat en el projecte per a la construcció de la piscina olímpica, existint partida pressupostària aprovada.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal que es posicioni per a dir el motiu pel qual està permetent que més de 20 col·legis de Badalona no tinguin on fer l'activitat de piscina.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2022