Twitter Facebook Instagram Youtube

Donar compte al Ple de la resolució del 1er tinent d’alcalde en la què es pren nota de les conclusions de la Comissió de Treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona

Donar compte al Ple de la resolució del 1er tinent d’alcalde en la què es pren nota de les conclusions de la Comissió de Treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona per acord de 22 de febrer d’enguany va aprovar deixar sense efecte l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2021 que va aprovar les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 28 de setembre de 2021 i regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple Municipal.

En data 21 de juny de 2022 es reuneix la Comissió de Treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2018 i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

Les conclusions de la Comissió de treball són les següents:

- La producció literària en català passa per un moment dolç, el nombre de llibres que es publiquen i de premis literaris que es convoquen no tenen res a veure amb la situació del país en el moment en què es van crear els premis actuals.

- A grans trets és evident que els Premis literaris Ciutat de Badalona han quedat desfasats en alguns aspectes, tenen un problema de prestigi derivat de la manca de recursos econòmics, sobretot els premis de narrativa i de poesia, situació que ens ha dut a l’atzucac actual, i que obliga l’Ajuntament a prendre una decisió que podria passar per dedicar més recursos, si vol continuar convocant els quatre premis, o bé reduir el nombre de premis i potenciar els dos que estan donant un resultat interessant a nivell literari i cultural.

- Un dels motius del desfasament dels premis és que han viscut de la situació culturalment anormal d’origen, amb un jurat amateur i la complicitat de les entitats que han ajudat a tirar-los endavant. En una societat cultural mínimament normalitzada, on el món del llibre ha crescut de manera exponencial, els escriptors tenen altres camins per accedir al mercat literari a banda dels premis. La «poca professionalitat» dels Premis Literaris Ciutat de Badalona s’ha tornat insostenible i l’Ajuntament ha de prendre decisions al respecte i les ha de saber traslladar a la ciutadania.

- Vistes les dades que aporta aquest informe queda clar que hi ha dos premis que no estan justificats perquè el seu resultat és molt migrat (en algun cas la venda de llibres es redueix a 2 o 8 exemplars, cosa que representa un «fracàs»). Els premis no han assolit en cap moment el prestigi i la notorietat que haurien d’aportar a la ciutat, ben al contrari. No s’estan premiant autors de qualitat i per tant no s’estan editant llibres de qualitat, tampoc s’està descobrint nous valors literaris per la qual cosa el foment de les lletres i la literatura no és un objectiu acomplert amb aquests premis.

- La solució més raonable seria invertir els mitjans actuals en convocar només els dos premis que sí que estan donant resultat i dels quals els ciutadans de Badalona en treuen un rendiment cultural i pedagògic, el de teatre breu i el de narrativa juvenil.

- La recomanació de la comissió és, doncs, la de convocar només dos premis. Els recursos de la dotació dels premis s’haurien de repartir de manera equitativa entre els dos premis, augmentant la dotació a 6.000 euros cadascun.

D’altra banda, s’haurien de prendre un seguit de mesures encaminades a prestigiar els premis:

1.-Col·laborar amb les entitats de teatre de la ciutat i/o treballar amb el Centre dramàtic de Badalona per assegurar que l’obra es pugui representar, tal i com demana des de fa anys l’entitat coorganitzadora dels premis, l’Associació d’Amics del Teatre Zorrilla.

2.-Els recursos econòmics que s’empren actualment per a l’organització dels premis, el lliurament i l’edició de llibres s’haurien de continuar emprant per a aquests dos premis de manera que es pugui assegurar l’empenta a la representació teatral, la professionalització del jurat i l’organització d’activitats complementàries amb els autors guanyadors per tal de visibilitzar més uns premis que sí que funcionen i rendibilitzar-los en benefici de la ciutat.

Badalona, 28 de juliol de 2022