Twitter Facebook Instagram Youtube

63 infants de Badalona amb necessitats educatives específiques tenen acompanyament als casals d'estiu

63 infants de Badalona amb necessitats educatives específiques tenen acompanyament als casals d'estiu.

L’Ajuntament ha contractat professionals vetlladors i vetlladores perquè tots els infants i joves puguin gaudir d’una manera inclusiva de les activitats dels casals

L’Ajuntament de Badalona, mitjançant el Programa de Suport a l'Alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) als Casals d'estiu 2022, ha facilitat que un total de 63 infants tinguin un professional vetllador o vetlladora al seu costat per acompanyar-los en totes les activitats dels casals. Aquesta xifra supera l'any anterior, on es va oferir el servei a 9 alumnes amb NEE.

Aquest estiu, a més d'oferir aquest recurs als casals subvencionats per l'Ajuntament a les zones educatives 1, 2 i 3, també s'ha ofert aquest recurs a les escoles d'educació primària que compten amb aules SIEI (de Suport Intensiu a l'Educació Inclusiva) a la resta de zones educatives.

L'Ajuntament ha posat a disposició dels centres educatius amb aules SIEI personal de suport especialitzat per l'alumnat que participa en els diferents casals d'estiu de la ciutat, amb l'objectiu de garantir el seu accés a les activitats de lleure que es desenvolupen a la ciutat i que van iniciar-se el 27 de juny.

La segona tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit d’Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030, Aïda Llauradó, ha manifestat que: “volem uns casals inclusius per infants i joves amb diferents diversitats. Enguany hem fet una gran aposta per contractar vetlladores i vetlladors pels infants i joves que ho necessitin, per tal que puguin gaudir de les activitats del casal, igual que la resta. Continuem treballant per millorar la igualtat en l'accés al lleure des de la perspectiva de la diversitat funcional i també a nivell social".

Badalona, 11 de juliol de 2022