Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació del projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol

Aprovació del projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol. El projecte està redactat per l’empresa municipal ENGESTUR per encàrrec de l'Ajuntament de Badalona. Aquest projecte defineix les obres com a remodelació, reurbanització i millora de la imatge urbana de l’estació d’autobusos de l’hospital i del seu entorn immediat i té un cost de 737.669,75€ IVA inclòs.

Atès que es tracta d’un projecte subvencionat per la Unió Europea –NextGenerationEU i que es tracta d’un projecte no previst en el pressupost municipal, correspon al Ple la seva aprovació.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals

Badalona, 29 de juny de 2022