Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la creació del Consell de Benestar Animal

Moció per a la creació del Consell de Benestar Animal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per a la creació del Consell de Benestar Animal.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Crear en el termini d’un mes la creació d’una comissió de treball de l’Ajuntament amb les organitzacions animalistes per elaborar els estatuts del Consell de Benestar animal.

SEGON - Crear el Consell participatiu amb les diferents entitats, organitzacions, voluntariat, i persones tècniques i polítiques durant el darrer trimestre del 2022 per treballar conjuntament en la planificació i coordinació de les polítiques públiques en aquesta matèria, amb participació de tots els Grups Municipals.

TERCER - Iniciar des del Consell els treballs per a la redacció de la nova Ordenança Municipal de Tinença d’Animals (OMTA)

QUART - Restabliment de la unitat policial específica pel benestar, protecció i control dels animals a la ciutat, dins el nou model de seguretat basat en la proximitat, el benestar i la convivència amb protocols establerts clars i un pla de formació específic pels agents.

CINQUÈ - Informar d’aquests acords a les entitats animalistes i al resta d’entitats de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Badalona, 29 de juny de 2022