Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència

Moció per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juny una moció per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d'entendre la vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER - Que l’Ajuntament de Badalona en Ple es comprometi a fomentar i garantir l'ús de l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d’entendre la vida, sense més límits que els deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres.

SEGON - Que l’Ajuntament de Badalona en Ple es comprometi a preservar l'espai públic com un espai d’ús social, per ser utilitzat, per promoure les trobades, per l’enfortiment de les xarxes socials i de la producció d’activitats col·lectives; un espai on es fan visibles les entitats, un lloc de convivència civisme, amb ple respecte a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Badalona.

TERCER - Que el Govern de la ciutat es comprometi a desenvolupar eines efectives, protocols i criteris clars així com a revisar l’ordenança actual i posi aquestes eines en coneixement de la ciutadania a fi de garantir un ús igualitari del dret a l’espai públic a la vegada que suposin el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectat en la seva llibertat i la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres

QUART - Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats i associacions ciutadanes de Badalona

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Badalona, 29 de juny de 2022