Twitter Facebook Instagram Youtube

El 60% de les empreses constituïdes amb l'assessorament de l'Ajuntament de Badalona continuen funcionant 3 anys després de la seva creació

El 60% de les empreses constituïdes amb l'assessorament de l'Ajuntament de Badalona continuen funcionant 3 anys després de la seva creació.

Les empreses assessorades per la Unitat de Foment Empresarial que han aconseguit mantenir la seva activitat han incrementat els seus treballadors d’1,3 a 3,4 de mitjana

El darrer estudi “Anàlisi de les empreses creades fa tres anys (2018-2021) assessorades pels centres locals de serveis a les empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona” que elabora la Diputació de Barcelona recull que la taxa de supervivència de les empreses amb l’assessorament de la Unitat de Foment Empresarial de l’Ajuntament de Badalona és del 60,5%, mentre que les assessorades pels (CLSE) de la província de Barcelona es situen al 59,1%.

Les empreses que es mantenen en funcionament de Badalona tenen 3,4 treballadors de mitjana, davant dels 2,3 treballadors de les empreses de la demarcació. Aquesta xifra és un 76,9% superior a la mitjana de treballadors en el moment de la seva creació l’any 2018 amb 1,3 treballadors. El 46.1% d’aquestes empreses de Badalona ha facturat més de 50.000€ en el darrer any, i el 34,6% fins a 50.000€. Pel que fa a les perspectives de futur, el 61,5% de les empreses badalonines preveuen un bon any 2022.

Estudis de viabilitat

Enguany s’ha elaborat un informe complementari a l’estudi anual per conèixer la taxa de supervivència de les empreses que han estat usuàries dels CLSE però sense realitzar anàlisi de viabilitat (si més no, amb el centre). El resultat ha estat que la taxa de supervivència disminueix del 59,1% al 50,3%. En el cas de Badalona, les empreses que han estat usuàries, però no han fet una anàlisi de viabilitat, mostren una taxa de supervivència de 46,4%, davant del 60,5% de les que han fet un pla d’empresa per analitzar la viabilitat del seu projecte i planificar la posada en marxa de l’empresa.

El 80% de les empreses badalonines creades l’any 2018 amb un estudi de viabilitat, però que finalment han hagut de tancar, ho han fet per motius econòmics. Concretament, el 50% assenyala la crisi ocasionada per la pandèmia del COVID-19. El 70% d’aquestes empreses tancades a Badalona ho van fer el entre el 2020 i el 2021. No obstant això, cal destacar que el 40% de les persones que han tancat la seva empresa a la ciutat té pensat crear-ne una de nova

L’estudi presentat és el vuitè que es fa per al conjunt de la província de Barcelona. Per fer-lo ha comptat amb la participació de 39 Centres Locals de Serveis a les Empreses que l’any 2018 van ajudar a crear com a mínim 10 empreses amb un pla d’empresa o alguna altra eina similar per a l’anàlisi de la viabilitat empresarial.

L’anàlisi de les dades de Badalona s’ha fet amb 55 empreses creades amb un anàlisi de viabilitat acabat i 80 creades sense pla d’empresa. La mostra de l’estudi ha estat de 1.257 persones emprenedores i s’han realitzat 987 entrevistes telefòniques (que representen el 78,5% de la mostra) entre novembre i desembre de 2021.

Badalona, 16 de juny de 2022