Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona aprova el Pressupost municipal per a l’exercici 2022

L’Ajuntament de Badalona aprova el Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

El pressupost es situa en 278 milions d’euros incloent un annex d’inversions de més de 87 milions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió extraordinària celebrada aquest dijous 9 de juny ha aprovat definitivament el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

El pressupost municipal d’aquest exercici se situa en 278 milions d’euros, una xifra que inclou la despesa corrent, el pressupost d’inversions i les despeses financeres.

El pressupost per a l’exercici de 2022 incrementa en 26,2 milions d’euros la despesa corrent en relació amb el pressupost vigent, en pròrroga de 2019. El nou pressupost creix un 16,34% i se situa en 187 milions d’euros.

Es preveu obtenir 190 milions d’euros d’ingressos corrents, 23,6 milions d’euros més que el que preveia el pressupost de 2021, el que representa un increment del 14,16%.

El pressupost té un annex d’inversions de 87,7 milions d’euros.

Pel que fa al pressupost general consolidat, integrat pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situa aquest 2022 en 380 milions d’euros.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, 2 vots de GBeC i PSC, i l’abstenció del grup municipal del PP i de dos representants de GBeC.

Tots els documents es poden consultar en aquest enllaç:

http://badalona.cat/infopublica

Badalona, 9 de juny de 2022