Twitter Facebook Instagram Youtube

Obert el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove 2022

Obert el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove 2022.

Es tracta d’un ajut de 250 euros mensuals destinat a joves de 18 a 35 anys per al pagament del lloguer d’un habitatge o una habitació que constitueixi el seu domicili habitual

Des d’aquest dimecres dia 8 i fins al pròxim divendres 17 de juny a les 17 hores, està obert el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove 2022, un ajut de 250 euros mensuals destinat a joves de 18 a 35 anys per al pagament del lloguer d’un habitatge o una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. La subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. En cas de contractes vigents amb anterioritat de l’any 2022, l’ajut s’atorga per aquest any i per al 2023.

Per poder demanar el Bo Lloguer Jove 2022, la persona sol·licitant ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals que corresponguin a les xifres estipulades en les bases en comparació amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRCS), que és de 7.967,73 euros. Concretament, s’ha de disposar d’una font regular d’ingressos, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual a l’habitatge arrendat, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67 €), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15 €), si els ingressos corresponen a l’any 2021, i igual o inferiors al 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57 €) si els ingressos corresponen a l’any 2022.

En el cas de Badalona, la renda de lloguer dels sol·licitants no pot ser superior a 900 euros mensuals en el cas d’un habitatge i de 450 euros si es tracta d’una habitació. Els beneficiaris han de fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per l’administrador/a de finca i estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

La presentació de la sol·licitud per rebre l’ajut s’ha de fer telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (és necessari disposar de l’idcat mòbil). En cas de no disposar de mitjans electrònics, es pot fer presencialment amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge, situada a l’avinguda Alfons XIII amb carrer Ponent (Pavelló Olímpic). Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible.

Podeu trobar tota la informació sobre el Bo Lloguer Jove al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i al telèfon 012 d’atenció ciutadana.

Badalona, 8 de juny de 2022