Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre pròxim al domicili

Moció per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre pròxim al domicili

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de maig la moció per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre de proximitat al domicili familiar.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Activar de forma efectiva La Comissió de planificació en la programació de l’oferta educativa tal i com estableix el decret 11/2021 per la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del servei d'educació de Catalunya Garantint la participació efectiva de l’Ajuntament de Badalona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Educació i tots els agents que formen la comunitat educativa i habilitant els mecanismes necessaris per fer vinculant la seva participació.

SEGON Reunir de manera immediata la Comissió per iniciar els treballs de planificació de l'oferta educativa a curt i llarg termini que doni resposta als problemes plantejats i garanteixi que les famílies badalonines tinguin accés a una oferta de centres públics a la seva zona i d’acord amb la seva demanda.

TERCER Incrementar el nombre de places publiques en nombre suficient, per donar una solució urgent i satisfactòria pel curs 2022-2023 i garantir l’escolarització de les famílies que seus infants a P3 i no han obtingut una plaça en un centre de proximitat al domicili familiar com a les famílies de Badalona que han preinscrit els seus infants a 1r d’ESO i no han obtingut plaça als centres adscrits a la seva escola.

QUART Portar a terme una diagnosi que identifiqui, les mancances en equipaments i d’altres recursos i necessitats de dotacions en tots els cicles de les etapes escolars (0 a 3, primària, secundària i batxillerat) per zones a Badalona.

CINQUÈ Impulsar un pacte de ciutat en col·laboració amb la comunitat educativa, per fer efectiva una planificació els centres educatius de la ciutat i la seva oferta a curt, mitjà i llarg termini i elaborar un document marc d’actuació que comprometi les prioritats en els plans de govern tant de l’actual com dels futurs governs de la ciutat.

SISÈ Que el govern en un termini de 3 mesos presentarà en el Ple Municipal i davant de la comunitat educativa un pla de xoc per revertir la situació de manca d’inversió de l’escola pública a la ciutat, tal i com preveu el pressupost municipal recentment aprovat.

SETÈ Que abans de l’estiu l'Ajuntament de Badalona presentarà a la taula de planificació un calendari per garantir la construcció de tots els centres pendents a la ciutat i en donarà compte seguidament a la comissió de planificació i a la comunitat educativa.

La moció ha esta aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juny de 2022